Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Mayıs 2022

Türkiye'de Vergi Denetimini Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma

VERGİ MÜFETTİŞİ, YMM, BAĞIMSIZ DENETÇİ FARUK TAŞYÜREK
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ZEKİ DOĞAN
Kamu harcamalarının finansmanı kamu kaynakları ile sağlanmaktadır. Kamu kaynaklarının çoğunluğunu ise kamu gelirinden biri olan vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarının kaynağını oluşturması hem kamu harcamasından yararlanan bireyleri, hem de kamu geliri sağlayarak bu harcamaya katılan kişileri etkilemektedir. Kamu geliri olan vergiler vergiyi doğuran olayla birlikte başlamakta ve ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile sonlanmaktadır. Hal böyle olunca, vergiyi doğuran olayla verginin hazineye aktarılması süreci ve bu sürecin vergisel denetimi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, vergi denetimini etkileyen faktörler ile etkin bir vergi denetimi için getirilen çözüm önerilerine ilişkin, vergi denetiminin uygulayıcıları olan vergi müfettişleri üzerinde anket çalışması yapılarak, elde edilen bulgular SPSS programları eşliğinde analiz edilmiş, anlamlı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al