Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Eylül 2020 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Eylül 2020 Vergi Dünyası Dergisi

  Eylül 2020 , Sayı:469
 • Dergi
  Makale

  Ticari İşletmelerin Düşük Fiyatlı Satışlarının Gelir Ve Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

  Normal piyasa fiyatına ya da gerçek bedele göre düşüklük gösteren birim satış fiyatları, gelir ve kurumlar vergisi matrahını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, düşük fiyatlı satışların gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı vergilendirme açısından önem arz etmektedir. Vergi kaybına yol açan danışıklı işlemlerin delillendirilmesi ve ispatlanmasında zorluklar bulunduğundan, ticari işletmeler gerçek satışlarını rahatlıkla kayıt dışına kaydırabilmektedirler. Bu nedenle, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında, ticari işletmeler tarafından ilişkisiz kişilere yapılan satışlara da en az ilişkili kişilere yapılan satışlar kadar önem verilmesi gereklilik arz etmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Veraset Ve İntikal Vergisi: Türkiye-ingiltere Karşılaştırması

  Veraset Vergisi, servet üzerinden alınan bir vergi olup tarihte pek çok ülkede uygulanmıştır. Vergiden elde edilen gelirlerin toplam vergi gelirleri içinde çok düşük kalmasına rağmen mali güce göre vergi ödenmesi gereği ve sosyal adaletin sağlanması bakımından veraset ve intikal vergisi önem taşımaktadır. Veraset vergileri, objektif bir nitelik taşıyan tereke vergisi ile sübjektif bir nitelik taşıyan miras payı vergisi olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Uygulanan yöntemler itibariyle verginin özellikleri, toplanma biçimi ve vergiden elde edilen gelirler oldukça farklılaşmaktadır. Bu nedenle çalışmada, bu iki yöntemin örnekleri olan Türkiye ve İngiltere uygulamaları incelenerek ülkemiz uygulamasına yönelik olarak birtakım öneriler getirilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Altın Hesabı Aracılığıyla Fiziki Teslimat İçermeyen Altın Satışının Kambiyo Satışı Olarak Yorumlanmasının Hukukiliği

  Gelir İdaresi Başkanlığı öteden beri altın hesaplarını kıymetli maden olarak değerlendirip vergilemeye tabi tutmakta iken yakın zamanda Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderdiği yazı ile bu görüşünü değiştirerek bankalar tarafından yatırım hesapları ve diğer hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın alım satım işlemlerinin kambiyo işlemi olarak değerlendirilmesi ve buna göre banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması gerektiğini belirtmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu görüş değişikliği, içinden geçtiğimiz ekonomik konjoktür bağlamında anlaşılır olmakla birlikte Anayasa’ya ve hukuka aykırıdır.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Ve Dünyada Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesi

  Dijital teknolojilerin gelişmesi ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin gelir ve kârlılık değerleri de artmaktadır. Günümüzde Dünya ekonomisinin önde gelen şirketleri, ağırlıklı olarak dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu bakımdan dijital hizmetler sektörü devletler için önemli bir vergilendirme potansiyeli taşımaktadır. Nitekim başta Avrupa ülkeleri olmak üzere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke bu doğrultuda adım atmaya başlamıştır. Bu çalışma, dijital hizmetlerin vergilendirilmesine yönelik olarak gündeme gelen Dijital Hizmetler Vergisi’nin Türkiye ve dünyadaki güncel durumunu incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen temel sonuç, hükümetlerin dijital hizmet sunucularını vergilendirme eğilimlerinin küresel çapta giderek güçlendiği yönündedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  MBHUD Yayınları, 2020 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ / Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM Ekim 2019 1. Baskı Ciltli 236 Sayfa MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Vergisel Ve Yeni Ttk Yönüyle A.ş. Ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişimi İşlemleri

  Vergisel Ve Yeni Ttk Yönüyle A.ş. Ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişimi İşlemleri

  Ersin NAZALI, E. Hesap Uzmanı, Avukat Nisan 2015, 4. Baskı, Ciltli, 350 Sayfa MBHUD Yayınları
 • Genel Muhasebe 5. Baskı

  Genel Muhasebe 5. Baskı

  E. Hesap Uzmanı Haccetepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, YMM Tugay YÜCEL  MBHUD Yayınları / Ciltli
 • Örtülü Sermaye Teori Ve Açıklamalar / Soru Ve Cevaplar

  Örtülü Sermaye Teori Ve Açıklamalar / Soru Ve Cevaplar

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Nisan 2017 563 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Ticari İşletmelerin Düşük Fiyatlı Satışlarının Gelir Ve Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
PROF. DR. KADİR KARTALCI ,DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜBEYİR BAKMAZ