Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Haziran 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Haziran 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Haziran 2021 , Sayı:478
 • Dergi
  Makale

  Tasfiye Payının Vergilendirilmesi Ve İştirak Tasfiye Zararının Vergisel Durumu

  Tasfiye payının vergilendirilmesine ilişkin olarak vergi kanunlarında açık bir hüküm bulunmamaktadır. Gelir İdaresi tasfiye payını kâr payı olarak değerlendirerek vergilemeye tabi tutmaktayken, vergi yargısı aksi yönde karar vermiştir. Tasfiye payının vergi mevzuatındaki bu belirsiz durumunun yapılacak yasal bir düzenleme ile giderilmesi gerekmektedir. İştirakin tasfiyesi nedeniyle ortaya çıkan zararın kurum kazancından indirilebilirliği konusunda Gelir İdaresi başta olumlu yönde görüş vermekteyken, sonradan bu görüşünden vaz geçerek aksi yönde görüşler vermiştir. Vergi yargısı ise ağırlıklı olarak bu indirime imkan tanıyan kararlar vermiştir. İştirak yatırımının tasfiyesi halinde ortaya çıkan değer düşüklüğü zararının kurum kazancından indirilebilmesi gerekir.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Döviz Rezervi İle Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi (ocak 2018-aralık 2020)

  Bu çalışma, Ocak 2018-Aralık 2020 döneminde Türkiye’de döviz rezervleri ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. TCMB brüt döviz rezervleri ile USD/TRY kurunun haftalık ve logaritmik değerlerinin kullanıldığı çalışmada Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre, TCMB brüt döviz rezervi ve USD/TRY kuru arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. USD/TRY kurunun TCMB brüt döviz rezervlerinin Granger nedeni olduğu ve dolayısıyla çalışma dönemi için döviz kurunun döviz rezervi miktarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamında Yapılan Yatırımların Vergisel Boyutu Ve Muhasebeleştirilmesi

  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde 2007-2013 bütçe dönemine ilişkin IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) Çerçeve Anlaşması ve 2014-2020 bütçe dönemine ilişkin IPA II Çerçeve Anlaşması yapılmıştır. Bu çerçeve anlaşmalarında yapılan mali yardımların vergiye tabi tutulmaması için Avrupa Birliği fonları ile yapılanların her türlü vergilerden muaf olması ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda her iki çerçeve anlaşmasında da aynı hükümler yer almaktadır. IPA çerçeve anlaşması kapsamında alınan hibelerin vergilendirilmesi söz konusu değildir. Burada amaç yapılan hibelerin vergi ve benzeri yükümlülüklere harcanmamasıdır. Bu çalışmada IPA Çerçeve Anlaşma kapsamında alınan hibelerin, bu anlaşmalar çerçevesinde yapılan yatırımlarda mal alımlarında uygulanan KDV ve ÖTV istisnalarının nasıl uygulanacağı, muhasebe ve finansal raporlama süreci değerlendirilecektir.
 • Dergi
  Makale

  Ücretlilerin Yararlandığı Engellilik İndirimi Uygulaması Erken Emeklilik Sistemine Nasıl Dönüştü?

  Uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızda yer alan hükümler kapsamında her alanda olduğu gibi Türk Vergi Sisteminde de engelli vatandaşlara vergi ve gümrük mevzuatında pozitif ayrımcılık yapılarak sağlanmış olan çeşitli istisna, muafiyetler ve indirimler söz konusudur. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan engellilik indirimi uygulaması engelli ücretlilerin şartları sağlamaları durumunda ödeyecekleri gelir vergisini azaltmak suretiyle bir nevi onlara vergi teşviki sağlayarak pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Engellilik indiriminden yararlanma hakkı olan sigortalılara 5510 sayılı Kanunla sağlanan bir teşvik de, aldıkları engellilik derecesine göre normal sürelerden daha erken emeklilik hakkının sağlanmış olmasıdır. Çalışmamızda gelir vergisinde yer alan engellilik indirimi avantajının zaman içinde nasıl erken emeklilik sistemine dönüştüğü, uygulamada yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri incelenecektir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Tasfiye Payının Vergilendirilmesi Ve İştirak Tasfiye Zararının Vergisel Durumu
ESKİ HESAP UZMANI, YMM AV DR. NUMAN EMRE ERGİN