Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ağustos 2022 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ağustos 2022 Vergi Dünyası Dergisi

  Ağustos 2022 , Sayı:492
 • Dergi
  Makale

  Fikri Mülkiyet Haklarında Değerleme Ve Transfer Fiyatlandırması

  Fikri mülkiyet hakları, fikir ürünleri üzerindeki hakları ifade eden şemsiye bir kavram olup, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları şeklinde iki ana daldan oluşmaktadır. Bu haklar, üretime ve ticarete konu edilmeleri halinde, maddi olmayan birer varlık olarak işletme aktifleri arasında yer alabilmektedir. Küresel ölçekte iş yapan çokuluslu işletmelerin, bu hakları düşük vergili bölgelere transfer ederek vergi planlaması yapmaları en yaygın yollardandır. Fikri mülkiyet haklarının yüksek transfer kabiliyeti işletmeler için kolaylıklar oluştururken, vergi idareleri için kaygılar oluşturmaktadır. Vergi kayıplarına karşı geliştirilen önlemler, söz konusu hakların değerlemesi ve transfer fiyatlandırması konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu açıdan, fikri mülkiyet haklarında değerleme ve transfer fiyatlandırması, iktisadi işletmeler ve vergi idareleri için önemi giderek artan bir konudur.
 • Dergi
  Makale

  Vergi Cennetleri Ve Dijital Ekonomi

  Dijitalleşme sürecinin başlaması ve hız kazanmasıyla birlikte klasik anlamda yapılan ticaret ve uygulamalar değişikliklere uğramıştır. Küresel çapta farklılaşan ve dönüşen ticaret, vergi sistemlerini de değişiklik yapmaya zorlamıştır. Ancak uluslararası vergi hukuku açısından yeni sorunlar oluşturan dijitalleşmenin hızına, vergi düzenlemelerinin değişimi yetişememektedir. Bu sebeple dijital ekonomi, küresel ticaret içindeki hacmini arttırırken aynı zamanda vergi kaçırma ve vergiden kaçınma için de yeni yöntemler gelişmesine yol açmıştır. Eski zamanlardan beri var olduğu bilinen vergi cennetleri dijital teknolojileri kullanarak dijital vergi cennetleri haline gelmiştir. Bu durum daha fazla gelirin daha hızlı ve kolay yoldan vergi dışında kalmasına neden olmaktadır. Sorunun çözümü noktasında ise uluslararası ölçekte önlemler alınması gerekliliği aşikardır.
 • Dergi
  Makale

  Melek Yatırımcılara Tanınan Vergisel Avantajlar

  Girişimcilerin iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve ticarileşmesi açısından en çok ihtiyaç duyulan unsurlardan birisi de, finansmana erişimdir. Bu anlamda, sermaye şirketlerinin, özel kişilerin ve sağlanan devlet teşviklerinin oldukça büyük önemi bulunmaktadır. Melek yatırımcılar da esasen, girişimcilerin sermayeye erişimine ilişkin finansman yöntemlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu finansman yöntemi, sağlanan devlet teşvikleriyle de birlikte daha önemli ve gün geçtikçe daha çok başvurulan araçlardan birisi haline gelmiştir. Nitekim melek yatırımcıların girişimciler için yatırım yapmaya özendirilmesi ve girişim sermayesine katkı sağlanması amacıyla vergisel avantajlar sağlanmaktadır. Çalışma kapsamında da, melek yatırımcılara tanınan vergisel avantajlar ele alınmaktadır. Böylelikle, melek yatırımcılara sağlanan devlet desteğine vurgu yapılarak, bu yöndeki yatırımlarla başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimcilerin özendirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Dergi
  Makale

  Damga Vergisinin Konusunun Belirlenmesine İlişkin Güncel Sorunlar

  Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi ile damga vergisinin konusu düzenlenmiştir. Söz konusu madde metni, vergi mükellefi için bazı belirsizlikler barındırmaktadır. Özellikle, Türkiye’de düzenlenen sözleşmeler ile yurt dışında düzenlenen sözleşmeler arasında damga vergisine tabi olma bakımından Kanun’da yaratılmak istenen ayrım, yargı ve gelir idaresinin geniş yorumuyla uygulamada ortadan kalkmaktadır.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  E. Hesap Uzmanı Numan Emre ERGİN 1157 Sayfa Ekim 2016 , MBHUD Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  MBHUD Yayınları, 2022 4 Cilt Komisyon Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Vergi Usul
 • Bankacılık Sektöründe Vergilendirme

  Bankacılık Sektöründe Vergilendirme

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı Eski Hesap Uzmanı Mehmet BİNGÖL 1135 Sayfa

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Fikri Mülkiyet Haklarında Değerleme Ve Transfer Fiyatlandırması
Eski Baş Hesap Uzmanı Dr. MEHMET DEMİROĞLU