Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Nisan 2024 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Nisan 2024 Vergi Dünyası Dergisi

  Nisan 2024 , Sayı:512
 • Dergi
  Makale

  Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Özelinde Tebliğ Evrakı Üzerinde Dava Açma Süresinin Yazılmamış Olmasının Hukuki Sonuçları

  Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Tebliğin temel işlevi tahakkuk süresini başlatmasıdır. Tebliğ evrakına dava açma yeri ve süresinin hiç yazılmamış olması VUK m.108’e göre tebliği geçersiz kılarken Danıştay İBK Kararına göre geçerli kılmaktadır. Bu makale ile VUK m.108’in mi yoksa Danıştay İBK Kararının mı uygulanacağı hususu tartışılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Depremin Etkileri İle Mücadelede Yenilikçi Bir Yaklaşım: Dask Deprem Fonu Önerisi

  Bir doğal afet türü olan depremler çağlar boyunca insanlığı etkileyen en önemli doğa olayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Depremler neden oldukları hasarın büyüklüğüne ve can kayıplarına bağlı olarak devletleri sosyal ve ekonomik açıdan etkileme gücüne sahiptir. Depremlerin olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasında en önemli rol devlet otoritesine düşmektedir. 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, Türkiye’nin deprem konusunda önlem alması gerekliliğini yeniden gündeme getirmiştir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) depremin maddi zararlarını karşılamak ve konut sahiplerine güvence sunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sigortacılık sistemidir. Bu çalışmada DASK’ın yeniden yapılandırılması, DASK’a bağlı bir deprem fonunun kurulması ve DASK’a deprem katkı payı eklemesi tartışılacaktır.
 • Dergi
  Makale

  Tms 36 Varlıklarda Değer Düşüklüklerine İlişkin İşlemler Ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi

  “Türkiye Muhasebe Standartları” (TMS) ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (TFRS), bilgi kullanıcılarına, finansal tablolarda ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmelerin bilançolarının (finansal durum tablosu) aktifindeki varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi ve varsa finansal tablolara yansıtılması TMS/TFRS’nin bu amacına ulaşması açısından önem taşımaktadır. “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” varlıkların defter değerlerinin, geri kazanılabilir değerlerinden daha büyük bir tutar ile raporlanmamasını amaçlamaktadır. Çalışmada TMS 36’nın amacı ve kapsamına, değer düşüklüğünün tespit edilmesine ve ölçülmesine, değer düşüklüğünün iptal edilmesine, amortisman uygulamalarına ilişkin bilgi verilmiştir. Verilen bilgiler muhasebe kayıtları ile örneklendirilmiştir. Muhasebe kayıtları “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” (KGK) tarafından yayımlanan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı”na uygun olarak yapılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Tahkime Elverişlilik İtirazı & Sonuçları

  İnsanlık tarihinin en köklü yargılama biçimlerinden biri olan tahkim, uzun süredir varlığını sürdürmekte ve günümüz hukuk düzeninde önemli bir yer tutmaktadır. Tahkim, anlaşmazlıkların taraflar arasında devlet yargısı dışında hakemler tarafından çözüldüğü bir süreçtir. Tahkimde alınan kararlar bağlayıcı niteliktedir ve bu nedenle tahkim yoluna başvurabilmek için bir tahkim sözleşmesi gerekmektedir. Geçerli bir tahkim sözleşmesi için belirli unsurların sözleşmede yer alması gerekmektedir. Bu unsurlardan biri, tahkime elverişliliktir. Bu çalışma tahkime elverişlilik konusundaki itirazın kim tarafından yapılacağı ve bir itiraz yöneltilmese bile hakem veya yargıç tarafından tahkime elverişliliğin denetlenebilmesi, tahkime itirazların davanın hangi aşamasına kadar ileri sürülebileceği ve uyuşmazlığın tahkime elverişli olmamasının sonuçlarını ele almaktadır.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Hesap Uzmanları Komisyonu tarafından kaleme alınan eser son güncellemeler ile yayına hazırlanmıştır
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Kvk Uygulamasında İstisnalar

  Kvk Uygulamasında İstisnalar

  İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları
 • Genel Muhasebe 6. Baskı

  Genel Muhasebe 6. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi A. Tugay YÜCEL
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Özelinde Tebliğ Evrakı Üzerinde Dava Açma Süresinin Yazılmamış Olmasının Hukuki Sonuçları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Prof Dr. MURAT BATI ,ESKİ BAŞ HESAP UZMANI, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT TEFTİŞ KURULU DR TURGAY BOZOĞLU