Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ocak 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ocak 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Ocak 2021 , Sayı:473
 • Dergi
  Makale

  İnsansız Hava Araçları Ve Denetim

  Teknolojik süreçler insanoğlunun geleceğini şekillendirmekte olup bu süreçten kaçmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu teknolojilerin denetçilerin yerini almaktan ziyade, denetim kalitesini artıracağı ve denetçilere destek olacağı düşünülmektedir. Günümüzde, teknolojiyi denetim süreçlerine dâhil etmenin bir yolu olarak insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına başlanmıştır. Varlıklarının büyük bölümü ulaşılması fiziksel açıdan zor bölgelerde yer alan sektörler ile ilgili denetim çalışmalarının kapsamını genişletmek için otomasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle denetim mesleği, denetim kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla denetim sürecinde çeşitli adımlarda yeni teknolojilerin kullanımını keşfetmeye başlamıştır. İnsansız hava araçlarının manuel yöntemlerden otomasyona geçiş sürecinde bir köprü rolü oynayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı denetimde İHA kullanımını tanıtmak ve İHA teknolojisinin denetçilere sunabileceği avantajlar ve yaratabileceği riskler konusunda bir çerçeve çizmektir.
 • Dergi
  Makale

  Yolsuzluk Ve Vergi Gelirleri İlişkisinin Analizi

  Mali sistemlerin etkin olabilmesi adil bir vergi sistemine sahip olmayı gerektirmektedir. Vergi sistemlerinin temel işlevi, sosyal yaşamın hayati kabul edilen alanlarındaki kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için yeterli gelir üretimi sağlamaktır. Kamu harcamalarının finansmanını sağlayabilmek için hem etkin hem de adil bir vergilendirme sistemi kurulması, yolsuzluk olgusunun en düşük seviyede tutulmasıyla mümkün olabilmektedir. Çalışmada; Türkiye özelinde, 1984-2018 dönemi verileri kullanılarak, yolsuzluğun vergi gelirleri üzerinde yarattığı etkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, yolsuzluğun dolaylı ve doğrudan vergiler üzerindeki etkisi ile vergi türleri ile ilişkisi ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, yolsuzluk ile doğrudan vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı arasında çift yönlü, dolaylı vergi gelirlerinin GSYH’ye oranından yolsuzluğa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; yolsuzluktan gelir vergisinin GSYH’ye oranına doğru ve servet vergilerinin GSYH’ye oranından yolsuzluğa doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, yolsuzluk seviyesinin düşürülmesinin, Türkiye bütçesindeki kamusal gelir düzeyini veya vergilemeden elde edilen gelir miktarını artırmak için gerekli bir adım olduğu görülmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Düzenlenmesine Ve Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Uygulama Önerileri

  Bu çalışmada yeni nesil ödeme kaydedici cihaz/yazar kasa pos(Point of Sale) çıktılarının düzenlenmesine, bu belgelerin fatura ve benzeri evrakta istenen bilgileri fazlasıyla karşılaması nedeniyle Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamalarında gider, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre indirim belgesi olarak kullanılmasına ve fatura düzenleme sınırının kaldırılmasına yönelik önerilerimiz ele alınmıştır. Çalışmada, kartlı ödeme sistemlerinin getirdiği avantajlardan yararlanarak mükelleflerin bu ödeme yöntemi üzerinden yaptıkları harcamalara istinaden düzenlenen belgelerin, vergi güvenliğini de sağlayacak şekilde, tevsik edici belge olarak kabul edilmesi önerilmiştir. Önerilerimize göre kartlı ödeme tutarları artacak, kayıt dışılık oranlarında ciddi azalma meydana gelecek ve belge düzeninin oturtulmasına katkı sağlanarak vergi kayıp, kaçağı asgari seviyelere indirilebilecektir.
 • Dergi
  Makale

  Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Alternatif Bir Yöntem Önerisi: Kanun Yolundan Vazgeçme

  Bu çalışmada; 2019 yılında yapılan düzenleme ile bir idari uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak vergi sistemimize dahil edilen “kanun yolundan vazgeçme” müessesesinin, dış ticaret işlemlerini yürütürken gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler ile gümrük idaresi arasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesi aşamasında uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  MBHUD Yayınları, 2020 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri (vergi Hukuku- Ticaret Hukuku-ab Hukuku

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri (vergi Hukuku- Ticaret Hukuku-ab Hukuku

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ / Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM Ekim 2019 1. Baskı Ciltli 236 Sayfa MBHUD Yayınları 
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Soru-Cevap

“Vergi Hukuku ve İş Hukuku ile ilgili aradığınız tüm soruların cevapları burada.”

Tümünü Gör
Soru-Cevap

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

İnsansız Hava Araçları Ve Denetim
DR. ÖĞR. ÜYESİ NİDA TÜREGÜN ,PROF. DR. AHMET TÜREL