Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Kasım 2020 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Kasım 2020 Vergi Dünyası Dergisi

  Kasım 2020 , Sayı:471
 • Dergi
  Makale

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ Nda Vergi Kaçakçılığı Suçu

  Vergi devletin kamu hizmetlerinin finansmanında kullanmak üzere egemenlik hakkına dayanarak mükelleflerden cebri ve karşılıksız olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Devletin vergilendirme yetkisi çerçevesinde mükellefler ile devlet arasında mali bir ilişki meydana gelmekte ve bu ilişkinin düzenlenmesine ilişkin olarak zaman içerisinde vergi hukuku bünyesinde bir kısım kurallar ortaya çıkmaktadır. Devletler yapmış oldukları düzenlemelerle vergi tahsilatını üst seviyelere çıkarma ve meydana gelebilecek vergi kayıp ve kaçağını önlemeye çalışırken, mükellefler ise daha az vergi ödemek ya da hiç ödememe noktasında bir kısım tutum ve davranışlar geliştirme gayreti içerisine girmektedir. Bu noktada vergilendirme alanında Devletlerle mükellefler arasında sürekli bir mücadelenin olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Devletin vergilendirme yetkisine dayanarak yapmış olduğu düzenlemelere karşı mükellefler tarafından geliştirilen davranışlar bazı durumlarda vergi suçlarının ve kabahatlerinin işlenmesi sonucunu doğurabilmektedir. Vergi suç ve cezalarının ortaya çıkması vergi hukuku alanında bir alt başlık olarak vergi ceza hukukunun doğmasına ve zaman içerisinde gelişmesine zemin hazırlamıştır.
 • Dergi
  Makale

  Gayrimenkul Ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasında Tartışmalı Konular

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1.e maddesinde kurumların atıl varlıklarına likidite kazandırmak ve mali yapılarını güçlendirmek amacıyla getirilen gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, mali idarenin daraltıcı yorumları nedeniyle mükellefler nezdinde belirsizlikler yarattığı gibi, mükelleflerin haklarını da sınırlandırmaktadır. Kanundaki diğer şartların sağlanması şartıyla, istisna uygulanan satış geliri ile başka gayrimenkul ve/veya iştirak hissesi satın alınmasının, aynı gruba dahil şirketler arasında satış yapılmasının istisna uygulamasını ihlal etmeyeceğini, şirket esas sözleşmesinde gayrimenkul ticareti faaliyetinin yazmasının bilfiil bu işle iştigal edilmedikçe istisna uygulanmasına engel olmayacağını, yurt dışındaki taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların da istisnadan yararlanabileceğini değerlendirmekteyiz.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Gelir Vergisi Ve Vergi Adaleti Üzerine Bir Değerlendirme

  Çalışmada vergi adaleti, gelir vergisi tarifesi üzerinden incelenmektedir. Bu noktada çalışmanın odak noktasını artan oranlı gelir vergisinin uygulamadaki durumu oluşturmaktadır. Vergi adaleti bakımından inceleme yapabilmek adına hanehalkı bütçe anketi mikro veri setleri kullanılmış ve gelir unsurlarının vergi tarifelerindeki yerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ulaştığı nihai sonuç, Türkiye’deki gelir vergisi uygulamasının aslında artan oranlı tarife ile uyumlu çalışmadığıdır.
 • Dergi
  Makale

  Finansal Tabana Yayılma Ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Türkiye Örneği

  Finansal tabana yayılma bir toplumda yaşayan bireylerin finansal sisteme dahil olmasıyla birlikte artan teknoloji düzeyine de bağlı olarak vergi gelirlerinin artışına katkı da bulunabilir. Vergi gelirlerinde artışa finansal tabana yayılma etkisinin olup olmadığı çalışmada araştırılmaktadır. Bu çalışmada tabana yayılmanın vergi gelirlerine etkisi, 1965-2018 dönemi Türkiye için ADF (1981) birim kök testi, Bayer-Hanck (2012) eşbütünleşme ve DOLS eşbütünleşme testleriyle incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, finansal tatbana yayılmanın vergi gelirlerini arttırdığı yönündedir. Kişi başına gelir ve kurumsal vergi gelirleri ile vergi gelirleri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  MBHUD Yayınları, 2020 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ / Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM Ekim 2019 1. Baskı Ciltli 236 Sayfa MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Genel Muhasebe 5. Baskı

  Genel Muhasebe 5. Baskı

  E. Hesap Uzmanı Haccetepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, YMM Tugay YÜCEL  MBHUD Yayınları / Ciltli
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ Nda Vergi Kaçakçılığı Suçu
Eski Baş Hesap Uzmanı SUAT TAŞ