Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Aralık 2023 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Aralık 2023 Vergi Dünyası Dergisi

  Aralık 2023 , Sayı:508
 • Dergi
  Makale

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışından Günümüze Maliye Bakanlarının Profili

  Bu çalışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışından (23 Nisan 1920) günümüze kadar geçen süreçte görev yapan Maliye Bakanlarının genel profilini değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda bakanların birçoğunun gerek bakanlık öncesi gerekse sonrasında önemli bürokratik görevlerde bulunduğu, bakan atamalarında mevcut iktidarların siyasal açıdan güçlü olduğu bölgelerin ön plana çıktığı ve koalisyon dönemlerindeki bakanların ekseriyetinin hükümeti kurmakla görevli partilere mensup olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada öne çıkan diğer bulgular; bakanlık görev sürelerinin siyasal istikrar ile paralel bir şekilde uzadığı, gerontokratik eğilimlerin (yaşlıların yönetimi) geçerli olmadığı, kadın temsili sorununun yaşandığı ve son dönemlerde lisans mezuniyetlerindeki Mülkiye etkisinin zayıfladığıdır.
 • Dergi
  Makale

  Gerçek Lehtar: Ortaya Çıkışı, Gelişimi Ve Türkiye'deki Vergi İncelemeleri İle Yargı Kararlarında Konuya Bakış

  Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının temettü, faiz ve royalti gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin 10, 11 ve 12. maddelerinde yer alan gerçek lehtar kavramı, uluslararası ticari yapıların artışıyla birlikte gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Kendine özgü ve uluslararası bir bağlamı bulunan bu kavramın gerek ülkemizde gerekse yurt dışında vergi otoriteleri tarafından daha sık vergi incelemelerine konu edildiği görülmektedir. Bu kapsamda makalemizde öncelikle gerçek lehtar kavramının ortaya çıkışı ve günümüze kadar gösterdiği gelişim, OECD Yorum Notları ile yabancı yargı kararları bağlamında irdelenmektedir. Devamında ise ülkemizde gerçekleştirilen vergi incelemelerinde benimsenen yaklaşımlar ile bir ilk derece mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararına ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Değerli Konut Vergisi Ve Mülkiyet Hakkı İhlali

  Vergi, bireyin malvarlığında azalmaya yol açtığından mülkiyet hakkına bir müdahaledir. Bu tür vergisel müdahaleler, mülkiyet hakkının üçüncü kuralı doğrultusunda mülkiyetin kullanımını kontrol yetkisi kapsamında ele alınıp kontrol tipi müdahale olarak incelenmektedir. Bu çalışma Türk Hukuk sistemindeki değerli konut vergisini mülkiyet hakkı ihlalleri çerçevesinde ele almaktadır. Özellikle mülkiyet hakkı çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin bakış açısını ortaya koymaktadır.
 • Dergi
  Makale

  Ülkemizde Katılım Bankacılığı Ve Vergisel Boyutu

  Borç ve faize dayalı konvansiyonel finansal piyasalara alternatif olabilecek İslami finans, dünya finans piyasalarındaki artan popülaritesi ile birlikte ülkemizde de hızlı bir gelişim göstermektedir. Özellikle de Müslüman nüfusun yoğun olduğu diğer ülkelerde görülen kalkınma ve refah düzeyinin yükselmesi ve Müslümanların faizden kaçınma isteği, faizli finansman sistemine alternatif arayışlarını hızlandırıp; İslam hukuku çerçevesinde faaliyet gösteren finansal kurumların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu kurumlardan biri de; İslamiyet’in getirdiği ilke ve kuralların finansal işlemlere uygulanması olarak tanımlanan İslami finansın prensipleriyle işleyen katılım bankaları olmaktadır. Özellikle 2008’de ABD’de ortaya çıkan son küresel finans kriz ve sonraki süreçte yaşanan gelişmeler güvenli liman olarak bu kurumların güven telkin eden yapılarını daha da belirginleştirmiştir. Türk Bankacılık sistemi içerisinde gün geçtikçe artan sayıları ve verdikleri hizmetler itibariyle yerini iyice pekiştiren katılım bankalarının gelecekte mali piyasanın en önemli aktörleri arasında söz sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda konvansiyonel ve İslami bankacılık sisteminin birlikte yürütüldüğü ülkemizde vergi yükümlülük ve sorumluluklarının bilinmesi oldukça önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında; katılım bankalarının vergi mevzuatına yönelik yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu boşluğu doldurmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla katılım bankalarının vergilendirilmesi ile ilgili süreçlerin incelenmesi, uygulamada ortaya çıkan sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Kvk Uygulamasında İstisnalar

  Kvk Uygulamasında İstisnalar

  İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları
 • Bankacılık Sektöründe Vergilendirme

  Bankacılık Sektöründe Vergilendirme

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı Eski Hesap Uzmanı Mehmet BİNGÖL 1135 Sayfa
 • Enflasyon Muhasebesi

  Enflasyon Muhasebesi

  Çalışmamız esas itibariyle yasal olarak 31.12.2023 bilançosunun ilk defa enflasyon düzeltmesine tabi tutulması esasının değerlendirilmesi anlayışına dayanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 64/5 hükmü gereği bağımsız denetime tabi şirketlerce kayıtların Vergi Usul Kanunu’na göre tutulmasına karşın finansal tabloların TFRS’ye uygun sunulması gereği her iki düzenlemede de enflasyon düzeltmesi, ilk geçiş, karşılaştırmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle kitabımızda her iki çalışmayı bir arada yaparak bu karşılaştırmayı teorik ve uygulama örnekleri ile ortaya koymak istedik. Okuyucunun özet fikrinin oluşması adına çalışmanın başlangıcında TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ile Vergi Usul Kanunu’nun enflasyon düzeltmesini ele alan düzenlemeleri birebir karşılaştırılmıştır. Devamında örnek finansal tablolar üzerinden TMS 29 Standart düzenlemeleri ve TMS 29’a göre uygulamaların başlangıcına ve dönem dönem devam uygulamalarına yer verilmiştir. TMS 29’a ilişkin en önemli sorun, bu Standardın uygulama alanının daha önce hiç ortaya çıkmamış olmasıdır. TMS 29 değerlendirilirken diğer standartların düzenlemeleri ile TMS 29’un ayrıca ele aldığı spesifik düzenlemeleri konuyla ilgili yorumlarımızın temelini oluşturmuştur.Vergi uygulamasında ise esas düzenleme VUK mük.m.298/A’da ele alınmış, 2003 ve 2004 yılları uygulaması için tebliğler ve sirkülerlerle uygulamaya yön verilmiştir. İş bu çalışma yapıldığı sırada 18.10.2023 tarihli VUK Genel Tebliğ Taslağı kamuoyu görüşüne açılmış olup bu taslağın da esas itibariyle önceki düzenlemelere uygun değerlendirmeler içerdiği, sonraki yasal düzenlemeleri de kapsayacak şekilde ele alındığı görülmektedir. Çalışmamızda yukarıda özetlediğimiz mevzuat ve düzenlemeler ışığında enflasyon düzeltmesinin nasıl yapılacağı ele alınmıştır. Teorik açıklamaların yanı sıra örnek çözüm ve monografiyle konu tamamlanmıştır.

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışından Günümüze Maliye Bakanlarının Profili
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ DR ÖĞR ÜYESİ SEDAT POLAT ,BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF, MALİYE BÖLÜMÜ DOÇ DR RECEP YÜCEDOĞRU