Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Mayıs 2024 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Mayıs 2024 Vergi Dünyası Dergisi

  Mayıs 2024 , Sayı:513
 • Dergi
  Makale

  On İkinci Kalkınma Planındaki Vergi Politikası İle İlgili Hedef Ve Beklentilerin Değerlendirilmesi

  Türkiye’de 1963 yılından itibaren hazırlanan ve toplumun genel durumuna ilişkin perspektifler çizen kalkınma planlarında temel amaç hedeflenen gayrisafi milli hasıla (GSMH) büyüme hızlarına ulaşmaktır. Ancak bazı planlarda çelişen amaçlar da yer almıştır. Kalkınma planlarında yer alan vergi konusundaki hedefler açısından da benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Son planda yer alan birçok hedef, geçmiş yıllardan beri sürekli olarak planlarda yer alan ve günümüze dek düzenleme yapılmadığı için gerçekleştirilememiş hedeflerdir. Öte yandan, gerçekleştirilemeyen bazı hedeflerin planlardan çıkarılması yoluna gidilmektedir. Nitekim On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), öncekinden daha uzun vadeli bir perspektifte hazırlanmış ancak daha önceki planda yer alan vergisel teşvikler ve kolaylıklarla ilgili hedefler kendine yer bulamamıştır.
 • Dergi
  Makale

  Üniversite Sosyal Tesislerinin Denetimi Ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

  Üniversite sosyal tesisleri üniversite bünyesinde yer alan kantin, misafirhane gibi alanlarda hizmet sunan birimlerdir. Bu tesislerin kendine özgü yapısı bulunmakta ne salt bir kamu kurumuna ne de tam anlamıyla özel bir kuruma benzemektedirler. Bu yapı nedeniyle mevcut mevzuatta bu birimlerin denetimine ve vergisel durumlarına ilişkin ciddi boşluklar olduğu görülmektedir. Bu çalışmada üniversite sosyal tesislerinin önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idari denetim boyutu incelenmiştir. Ardından da 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu karşısındaki vergisel durumları incelenerek yaşanan sorunlar ortaya konulmuş, çözüm önerileri tartışılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Sürdürülebilir Bütçe Politikası: Yeşil Bütçe Yaklaşımı

  Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanından ödün vermeden bugünkü mevcut ihtiyaçları karşılama yeteneğidir. Sürdürülebilir ekonomi politikası, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir sosyal adalet amaçlarının bir bütün olarak uygulanması sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde başarıyı getirebilir. Bu durum birbirinden ayrı gibi gözüken ancak bütünleşmiş politik uyumu gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma uzun vadeli bir süreci ifade etmektedir. Ancak uzun vadeli başarı gerektiren politikaların uzun vadede uygulanması ekonomik, sosyal, politik, mali olarak mümkün olmayabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın uzun vadeli uygulanmasını mümkün kılmak için çerçeve politika ve araçların belirlenmesi gereklidir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çeşitli politik anlayışlar benimsenebilir. Sürdürülebilirlik bağlamında düşündüğümüzde maliye politikasının sürdürülebilirliği onun etkinliğini ciddi düzeyde artırabilir. Bu politik anlayışlardan biri sürdürülebilir maliye politikasının yeşil dönüşüm odaklı uygulanmasıdır. Bu bağlamda, çalışmada sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda yeşil bütçe yaklaşımının ele alınarak politik önem arz eden noktalar vurgulanmaktadır. Çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma sürecinde yeşil bütçe yaklaşımı yaygınlaşmasının sağlanması ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan akademik çalışmalara referans sunulmasıdır.
 • Dergi
  Makale

  İzaha Davet Müessesesi Etkinliğinin Vergi Müfettişleri Bakış Açısıyla Araştırılması

  Vergi gelirlerinin hazineye en kısa sürede intikalini gerçekleştirmek ve vergi uyuşmazlıklarının hukuki bir ihtilaf/sorun haline gelmeden evvel idari aşamada barışçıl usullerle çözülmesi amacıyla ihdas edilen İzaha Davet kurumu 2016 yılında 6728 sayılı Kanun ile Türk Vergi Hukuku sistemimize girmiş ve 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Çalışmamızda öncelikle izaha davet müessesinin kapsamı ve amacına değinilmiştir. Akabinde bu müessesinin etkinliğine yönelik vergi müfettişleri nezdinde nicel araştırma (anket) sonucu elde edilen bulgular paylaşılmış ve tespit edilen hususlar ile ilgili çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Hesap Uzmanları Komisyonu tarafından kaleme alınan eser son güncellemeler ile yayına hazırlanmıştır
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Genel Muhasebe 6. Baskı

  Genel Muhasebe 6. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi A. Tugay YÜCEL
 • Kvk Uygulamasında İstisnalar

  Kvk Uygulamasında İstisnalar

  İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

On İkinci Kalkınma Planındaki Vergi Politikası İle İlgili Hedef Ve Beklentilerin Değerlendirilmesi
VERGİ MÜFETTİŞ YRD. BEKİR ÖZCAN ,ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ PROF DR FATİH SARAÇOĞLU