Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Haziran 2022 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Haziran 2022 Vergi Dünyası Dergisi

  Haziran 2022 , Sayı:490
 • Dergi
  Makale

  Enflasyon Düzeltmesi Ve Yeniden Değerleme Mükellefleri Enflasyona Karşı Koruyabiliyor Mu?

  Dünya küresel bir enflasyonla karşı karşıyadır. Nisan 2022 itibariyle tüketici fiyatları endeksinde yıllık artış ABD’de %8,3, Avrupa Birliği’nde %7,8, OECD ülkelerinde %8,8, Türkiye’de %70’dir ve 2022 sonuna kadar bir düşüş beklenmemektedir. Enflasyon, sadece mal ve hizmetin fiyatı ile matrah arasındaki doğrudan ilişki nedeniyle tüketicilerin daha fazla KDV ödemesine yol açmamakta, aynı zamanda gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde aşırı vergilendirmeye neden olabilmektedir. Mülkiyet hakkına orantısız müdahaleye kadar varabilecek hukuka aykırılıkları önlemek için, vergi sisteminde enflasyonun olumsuz etkilerini dikkate alan düzenlemeler yapılması gerekirken, KVK geçici md.33 ile 2023 sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılması yasaklanmış, mükelleflere, enflasyonu sadece kısmi bir şekilde dikkate almaya izin veren yeniden değerleme seçeneği sunulmuştur.
 • Dergi
  Makale

  Yatırım Amaçlı Altın Talebi Ve Kur Korumalı Mevduat Sistemi Çerçevesinde Altın Hesaplarından Türk Lirası Hesaplara Dönüşüme Sağlanan Vergisel Destekler

  Tarihsel süreç içerisinde hem para birimi hem de yatırım aracı olarak kullanılan altın, en önemli kıymetli madenlerden biri olup yatırımcılar her dönemde altını güvenli bir yatırım aracı olarak görmektedir. Bu nedenle yatırım amaçlı altın talebi, son dönemlerde küresel ekonomik kriz, uluslararası alanda ortaya çıkan savaş vb. olağanüstü gelişmeler, pandemi çerçevesinde giderek artmaktadır. Küresel olarak yaşanan bu gelişmelerin de etkisiyle yerli para biriminin korunması ve finansal istikrarın sağlanması amacıyla Kur Korumalı Mevduat Sistemi uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada, yatırım amaçlı altın talebi ve altın bankacılığında önemli yatırım araçlarından altın hesaplarından Türk Lirası hesaplarına dönüşüm özelinde sistem çerçevesinde sağlanan vergisel destekler ve avantajlar ayrıntılarıyla incelenmiş ve sistemin sonuçlarının daha etkin bir biçimde elde edilebilmesi amacıyla birtakım öneriler sunulmuştur.
 • Dergi
  Makale

  Ticari Faaliyetlerde Teslim Ve/veya Hizmet Öncesi Belge Düzeni Ve Muhasebe Kayıtları Açısından Önemli Hususlar

  Muhasebe ve vergi uygulamalarında yasal defterlere yapılan kayıtların en önemli dayanak noktası olan belgelerin nasıl düzenleneceği, kayıtlara nasıl alınacağı mevzuat ile belirlenmiştir. Özellikle vergi mevzuatı çerçevesinde usulleri belirlenen belge düzeni, sadece yasal olarak defter tutmak zorunda olan vergi mükelleflerini değil, aynı zamanda defter tutmak zorunda olmayan mükellefler ile diğer tüm gerçek ve tüzel kişileri de ilgilendirmektedir. Bu çalışmada ticari faaliyetler yönüyle muhasebe ve vergi uygulamalarında belge düzenleme açısından en önemli dayanak noktası olan teslim ve hizmet kavramları açıklanmaya çalışılmış, teslim ve/veya hizmet öncesinde belge düzeni ve muhasebe kayıtlarında dikkat edilmesi gereken özellikli durumlara değinilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Suç Ve Kusur Ayrımının Vergi Matrahına Etkisi

  Gerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, gerekse 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda mukavelenameye, ilama ve kanun hükmüne istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların suçtan kaynaklanması halinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. Kanun lafızlarında her ne kadar yalnızca “suç” ifadesi kullanılsa da, Mali İdare “kusurdan kaynaklanan” tazminatların da bu kapsamda olduğunu belirtmekte, bu nedenle bu nitelikteki tazminatlarında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiğini değerlendirmektedir. İşte Mali İdare’nin bu görüşü mükellefler ve vergi idaresi arasında uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Çalışmamızda "kusur ve suçtan kaynaklı ödenen tazminatlar" konusu bu ana tartışma çerçevesinde incelenecek ve konuyla ilgili en güncel tarihli Danıştay kararı ile eski tarihli yargı kararları, doktrin kaynakları, vergi idaresinin görüşü ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak değerlendirmelerimize yer verilecektir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  E. Hesap Uzmanı Numan Emre ERGİN 1157 Sayfa Ekim 2016 , MBHUD Yayınları
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  MBHUD Yayınları, 2022 4 Cilt Komisyon Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Vergi Usul

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Enflasyon Düzeltmesi Ve Yeniden Değerleme Mükellefleri Enflasyona Karşı Koruyabiliyor Mu?
MARMARA ÜNİ. HUKUK FAÜLTESİ EMEKLİ ÖĞR. ÜYESİ PROF DR FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR