Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Şubat 2024 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Şubat 2024 Vergi Dünyası Dergisi

  Şubat 2024 , Sayı:510
 • Dergi
  Makale

  Kümi Frs Kapsamında B8 Stokların İncelenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi

  Bu araştırma, KÜMİ FRS (Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları) çerçevesi içerisinde stokların muhasebeleştirilmesini detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Küçük ve mikro işletmeler, mali (finansal) raporlama süreçlerinde karşılaştıkları özgün gereksinimler sebebiyle genellikle büyük işletmelerden farklı muhasebe uygulamalarına gereksinim duyarlar. Bu çalışma, KÜMİ FRS'nin stokların tanımlanması, ölçülmesi, değer düşüklüğü analizi ve finansal tablolardaki sunumu üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca, bu standartların işletmelerin finansal raporlama süreçlerini nasıl geliştirebileceği ve stokların doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceği konularına odaklanmaktadır.
 • Dergi
  Makale

  Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye Ekonomisi

  Osmanlı ekonomisinde genel olarak devlet mülkiyetinde toprağa dayalı üretim esas olmuş, girişimcilikte etkin olan esnaf birlikleri (loncalar) batıdaki gibi bir dönüşüm sağlayamadığından sanayi gelişmemiştir. 19 uncu yüzyıldan itibaren reform hareketleri olsa da, toplumu değiştiren modernleşme adımları 1. Dünya Savaşı sonrası yeni Türk devletinin kuruluşu ile atılabilmiştir. II. Meşrutiyet sonrası gelişen milli iktisat yaklaşımı Cumhuriyet’in kuruluşunda da benimsenmiş, gümrük korumacılığı ve millileştirmeler gibi devlet gözetiminde bir piyasa ekonomisi esas alınmıştır. Ancak, zamanla devletin ekonomide ağırlığını artırmasıyla bu yaklaşım önemini kaybetmiştir. II. Dünya savaşı sonrasında liberal politikalar gelişmeye başlasa da, ithal ikameci politikalarla devletçilik yaklaşımı 1980 yılına kadar ağırlığını korumuştur. 1980 yılı sonrası dışa açık ekonomi yaklaşımı ile uygulanan liberal politikalar başlangıçta olumlu sonuçlar vermiş, ancak daha sonra ekonomik dengelerin tekrar bozulmasıyla 1994 ve 2001 yıllarında iki büyük kriz yaşanmıştır. 2002 yılı sonrası sürdürülen liberal politikalar ilk 10 yılda başarılı olsa da, daha sonraki yıllarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) gibi bağımsız olması gereken kurumlara aşırı müdahaleler ve serbest piyasa kurallarına ters düşen politika uygulamaları ekonomik dengeleri bozmuştur. Cumhuriyet’in 100 üncü yılına rastlayan yeni dönem politika değişiklikleriyle, ekonomide bozulan dengeleri yeniden sağlama arayışları devam etmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Uluslararası Vergi Hukukunun Yeni “gösteri İnsanları”: Sosyal İçerik Üreticileri

  Gerçek kişi sosyal içerik üreticileri OECD Model Anlaşması’nın 17. maddesi uyarınca gösteri insanı teşkil etmekte, bu durum da ilgili üreticilerin sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları paylaşımlara ilişkin olarak dünyadaki her ülkenin potansiyel bir kaynak ülke haline gelmesine ve içerik üreticisinin gelirinin bir bölümünü vergiye tâbi tutabilmesine kapı aralamaktadır. Sanal sosyal içerik üreticilerini ticari faaliyetleri kapsamında kullanan gerçek ve tüzel kişiler açısından ise durum farklıdır. Bu kişilerin kazançları genellikle OECD Model Anlaşması’nın ticari kazançları düzenleyen 7. maddesi kapsamına girmekte ve bir işyeri olmaksızın herhangi bir kaynak ülkede vergilendirilememektedir. Bu çalışma kapsamında, hem içerik üreticileri açısından vergilendirmede tarafsızlık ilkesinin tesisi hem de sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımların 17. maddeye tâbi tutulmasından kaynaklı karmaşıklığı bertaraf edebilmek için bir çözüm önerisi getirilmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Ek Bütçe Uygulaması Bağlamında 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirilmesi

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)’na göre kamu idarelerine tahsis edilen bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması ya da önceden öngörülemeyen hizmetlerin ortaya çıkması sonucu nedeniyle başvurulan uygulamalardan biri de ek bütçedir. Bu bağlamda Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem gerekçe gösterilerek ek bütçe kanunu yürürlüğe konmuştur. Bu çalışmada söz konusu ek bütçe uygulaması ele alınarak harcama ve gelir boyutuyla değerlendirilmiştir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Hesap Uzmanları Komisyonu tarafından kaleme alınan eser son güncellemeler ile yayına hazırlanmıştır
 • Kvk Uygulamasında İstisnalar

  Kvk Uygulamasında İstisnalar

  İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları
 • Genel Muhasebe 6. Baskı

  Genel Muhasebe 6. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi A. Tugay YÜCEL

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Kümi Frs Kapsamında B8 Stokların İncelenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR GÖR ALİ YÖRÜK ,GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DOÇ DR MURAT KARAHAN