Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Gündem

Vergi İdaresinin Yeni Normali -koronavirüs Sonrasında Vergisel İşlemler Hakkında Mini Rehber

11 Mart 2020 günü Türkiye’de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğinin açıklandığından bu yana, günlerdir ardı ardına her gün yeni bir önlem paketi açıklanıyor. Yaşadığımız bu kaotik ortamda, neyin nasıl değiştiğini takip etmek gerçekten çok zor. Mükelleflerimiz bir yana, itiraf etmek gerekir ki, mesleği icra etmekte olan bizler bile değişiklikleri takip etmekte artık zorlanıyoruz.

 

1. GİRİŞ

 

Korona virüsün vergisel işlemlerin yürütülüş şekline ne gibi etkilerinin olduğu konusunda tam olarak bir analiz yapabilmek için, korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, son 2,5 ay içerisinde yapılan tüm yasal ve ikincil düzenlemeler ile duyuruların bir kronolojisini çıkarmak yerinde olacaktır:

 

*      17 Mart 2020 tarih ve 125 sayılı VUK sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

*      19 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:10’da, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde, Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama yapılmıştır.

*      19 Mart 2020 Perşembe günü saat 15:24’te, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde, Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru yapılmıştır.

*      22 Mart 2020 Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanan 3 sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle, tüm mükellefler açısından beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak yeniden belirlenmiştir.

*      22 Mart 2020 Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışması gibi esnek çalışma yöntemlerine geçilmiştir. Uygulama süresince kamu hizmetleri aksatılmayacak ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulacaktır. Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır.

*      23 Mart 2020 tarihli ve 126 sayılı VUK sirküleriyle; Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ile vergilerin ödeme süreleri, "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi uzatılmıştır.

*      24 Mart 2020 Salı günü saat 10:55’de, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde, Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru yapılmıştır.

*      24 Mart 2020 Salı günü Resmi Gazetede yayımlanan 518 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile korana virüs salgınından ve bu kapsamda alınan önlemlerden doğrudan etkilenen ve bu tebliğle belirlenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden yararlandırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

*      26 Mart 2020 Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanunda, korona virüse karşı mücadele için ihtiyaç duyulan ekonomik, mali ve hukuki önlemlere yer verilmiştir.

*      30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.25’de, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde, kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildiği duyurusu yapılmıştır.

*      31 Mart 2020 tarih ve 68 sayılı KDV sirküleriyle; Katma Değer Vergisi Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında ihraç kayıtlı teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.

*      31 Mart 2020 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığının 2020/2 sayılı Uygulama İç Genelgesiyle; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde “Vergi Daireleri İşlem ve Sürelerin Durması” konusu açıklığa kavuşturulmuştur.

*      2 Nisan 2020 Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle teslimde geciken yüklenicilerin mağdur olmaması için süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi imkânı getirilmiştir.

*      3 Nisan 2020 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığının 2020/3 sayılı Uygulama İç Genelgesiyle, 518 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinin uygulamasına yönelik hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

*      4 Nisan 2020 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanan 8 sıra numaralı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle yapılan düzenlemeyle, beyannamelerin birleştirilmesi uygulaması (pilot iller dışında) 2020 yılı Temmuz ayına ertelenmiştir.

*      17 Nisan 2020 Cuma günü Resmi Gazetede 7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

*      17 Nisan 2020 tarih ve 127 sayılı VUK sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

*      18 Nisan 2020 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanan 60 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının idari yapıları, görev tanımları ve yetki alanları üzerinde değişiklikler yapılırken, Mükellef Hakları Kurulu, Risk Analizi Genel Müdürlüğü ve VDK Danışma Komisyonunun kurulmasına yönelik reform sayılacak yeni adımlar atılmıştır.

*      20 Nisan 2020 tarih ve 128 sayılı VUK sirküleriyle; mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

*      21 Nisan 2020 tarih ve 129 sayılı VUK sirküleriyle; 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

*      30 Nisan 2020 Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesiyle getirilmiş olan  “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi” Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) uzatılmıştır. Ancak, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde bu süre yeniden değerlendirilerek kısaltılabilecektir.