Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

E. Hesap Uzmanı Numan Emre ERGİN 1157 Sayfa Ekim 2016 , MBHUD Yayınları

Yayın İçerikleri

Kitap, vergi mevzuatındaki her bir durumu en ince ayrıntısına kadar açıklamak, tartışmalı hususları ortaya koymak veya finansal raporlama (muhasebe) standartlarıyla ilgili her duruma ayrıntılı örnekler sunmak iddiasında değildir. Zira bu amaçları yerine getiren çok sayıda kaynak mevcuttur. Bu kitabın amacı ertelenmiş vergilere odaklanmak; vergi mevzuatı ile finansal raporlama (muhasebe) standartları arasındaki farklılıklardan ertelenmiş vergilere yol açanları örnekler yardımıyla açıklamaktır. Bu nedenle, çalışmada vergi mevzuatının Vergi Usul Kanunu (özellikle değerleme hükümleri), Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türkiye Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları karşılaştırmalı olarak irdelenmiş, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ile Kobi TFRS’nin sadece Türkiye Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’ndan farklı olan düzenlemelerine yer verilmiştir.Kitapta ayrıca, muhasebe kayıtlarının finansal raporlama (muhasebe) standartlarındaki düzenlemeler esas alınarak tutulması durumunda kullanılabilecek Tek Düzen Hesap Planı önerisi sunulmakta ve örnek muhasebe kayıtları yapılmaktadır.Bu kitap uzun yıllar boyunca yaptığım çalışmaların ve Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak mesleki birikimimin bir ürünü olup Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalında yaptığım doktora çalışması nedeniyle hazırladığım “Türkiye Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartları ile Türk Vergi Mevzuatı Arasındaki Farkların Ertelenmiş Vergilere Etkisi ve BİST-50 Şirketleri Üzerinde Yapılan Bir Analiz” isimli tezin geliştirilmiş kapsamlı halidir.

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}