Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ

Yayın İçerikleri

UFRS’yi tüm dünyada düzenleyici kuruluşlar ve yatırımcılar gözünde bu denlipopüler yapan özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir.i) UFRS, yerel muhasebe prensiplerine oranla, daha kapsamlı ve daha gerçeğeuygun mali bilgileri yatırımcılara sunmaktadır.ii) UFRS, içerdiği ayrıntılı dipnotlar nedeniyle büyük yatırımcılar ve yatırım fonlarınanazaran mali bilgileri değerlendirmekte daha az donanımlı olan küçükyatırımcılara sermaye piyasalarında büyük yatırımcılarla rekabet edebilme imkanıgetirmektedir.iii) UFRS'nin yaygınlaşmasıyla yatırımcılar yerel muhasebe prensipleri arasındakifarkların yaratabileceği verimsizlikleri aşmakta ve mali bulguların yorumlanmasıkolaylaşmaktadır. Bunun neticesinde Uluslararası yatırımcıların sayısı artmaktave sermaye piyasaları gelişmektedir.iv) UFRS, farklı coğrafyalardaki şirketlerin mali performanslarınınkarşılaştıralabilirliğini arttırarak bilgi maliyetini azaltmakta ve yatırımcıların dahadoğru ve isabetli yatırım kararları almalarını sağlamaktadır.v) UFRS'nin yatırımcılara sunduğu yüksek kalitede mali bilginin sonucundayatırımcıların özsermaye maliyetleri azalmaktadır.

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}