Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

İhsan Kağan BAYRAKTAR, E. Hesap Uzmanı Mayıs 2016, 1. Baskı, Karton Kapak, 123 Sayfa MBHUD Yayınları

Yayın İçerikleri

Vergi hukukunda verginin tarh edilmesi, ceza kesilmesi ve vergilerin tahsili ile ilgili zamanaşamı süreleri, muhtelif kanunlarda, ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bunlardan tarh zamanaşımı ve ceza kesmede zamanaşımı Vergi Usul Kanunu’nda, tahsil zamanaşımı ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki genel kuruldan ayrılan özel hükümlere de yer verilmiştir. Vergi yasaları ile bazı fiiller için hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanun’daki zamanaşımı hükümleri de vergi hukuku açısından önem taşımaktadır.

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}