Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Aralık 2020

Dönem Sonu Değerleme İşlemleri

ESKİ HESAP UZMANI, YMM İSMAİL ONAY
Eski Hesap Uzmanı GÖKHAN TOSUN
ESKİ HESAP UZMANI ŞABAN ATUÇURAN
İşletme varlık ve kaynaklarının nasıl değerleneceği çalışmamızın konusunu oluşturmakta olup, kitapta konu iki bölümde ele alınmıştır. Bu çerçevede, çalışmamızın ilk bölümünde değerlemenin ilk adımı olan envanter işlemleri ile ikinci aşaması olan değerleme işlemleri üzerinde durulmuş ve vergi mevzuatımız açısından değerlemeye ilişkin hususlara ayrıntılı olarak değinilmeye özen gösterilmiştir. Bu bölümde anlatım kolaylığı sağlanmak amacı ile değerlemeye ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan sıralama dikkate alınmış, konuyu ilgilendirdiğini düşündüğümüz müesseselere de ayrıca yer verilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre dönem sonu değerleme işlemlerine değinilmiştir. Dönem sonu değerleme işlemlerine ilişkin bu çalışmamız, Maliye Hesap Uzmanları Derneği yayını olan Beyanname Düzenleme Kılavuzu’nun konuya ilişkin bazı bölümleri ile Vergi Dünyası Dergisi’nde yer alan makalelerden konuya ilişkin olanların derlenmesi sureti ile oluşturulmuş olup, özgün bir eser niteliğinde değildir. İşletmelerin dönem sonu değerleme işlemlerini yaparken faydalanacakları yararlı bir kaynak olması dileğimizle.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al