Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Haziran 2024 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Haziran 2024 Vergi Dünyası Dergisi

  Haziran 2024 , Sayı:514
 • Dergi
  Makale

  Avans Hesaplarının Enflasyon Düzeltilmesine Tabi Tutulması

  Enflasyon, mali tabloların şirketlerin gerçek ekonomik durumunu yansıtmaktan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Enflasyon düzeltmesinin amacı ise bilançonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. En son 31.12.2004 tarihinde uygulanan enflasyon düzeltmesi, düşük enflasyon ortamı nedeniyle 2005-2020 döneminde kanuni şartları oluşmadığından yapılmamış olup 2021 yılında şartların oluşması nedeniyle yapılması gerekiyorken VUK’a eklenen geçici 33 üncü maddeyle 31.12.2023 tarihli mali tablolara kadar ertelenmiştir. 31.12.2023 tarihli ve sonraki dönemler bilançosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasında, avanslar özellikle döviz cinsinden avansların durumu detaylıca ele alınmayı hak etmektedir. Bu çerçevede, avansların enflasyon düzeltmesi tabi tutulması konusu, meri vergi mevzuatı dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Vergi Hukuku Kapsamında Nesnelerin İnterneti

  Nesnelerin İnterneti (IoT), nesnelere ve kişilere ilişkin her türlü verinin toplanması, kullanılması ve iletilmesi için vergi hukukuna önemli ölçüde teknik kaynak sağlamaktadır. Bu teknoloji, vergi mükelleflerine ve vergi idaresine vergi hukuku açısından bir güvenilirlik ufku sunmaktadır. Enerji vergilerinin yönetimi, trafik, ithal ürünlerin çevresel ayak izinin hesaplanması, vergi uyumu ve uygulamalarında ilgili verilerin vergi idaresince toplanması gibi çeşitli konularda vergi sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olabilecek bir teknolojidir. Ancak bu teknolojinin uygulanması riskli, maliyetli olan, bu açıdan değerlendirilmesi gereken yeni bir dijital teknolojidir. Oldukça büyük hacimli hassas verilerin toplanmasını içerdiğinden vergi mükelleflerinin haklarına saygı gösterilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekir. Vergi idarelerinin nesnelerin interneti teknolojisini yasal mevzuat çerçevesinde kullanmaları gerekmektedir. Vergi idareleri, tahsilat yaparken bile nesnelerin internetini kullanarak vergi mükelleflerinin mal ve haklarını tespit edebilirler ve bunlara el koyabilirler. Çalışmada, nesnelerin internetinin vergilendirmede uygulanması vergi hukuku kapsamında ve vergi politikası bağlamında incelenmiş ve tartışılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Tarım İşletmelerinde Küçükbaş Canlı Varlıkların Ve Çağ Değişimlerinin, Vuk İle Mukayeseli Olarak, Ums 41’e Göre Muhasebeleştirilmesi Ve Mali Tablolara Etkisi

  Tarım İşletmelerinde canlı varlıklar, piyasa fiyatı değişikliklerinin yanı sıra canlı varlıklarda meydana gelen tüm niceliksel ve niteliksel değişiklikleri de dikkate almaktadır. Bu varlıklar, çağ değişimi olarak nitelendirilen biyolojik gelişim ve değişim yaşamaktadırlar. UMS 41 standardına göre canlı varlıklar gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir ve yukarıda bahsedilen değişimler gerçekleştikçe muhasebe işlemleri güncellenmektedir. Çalışma tarım işletmelerinde canlı varlıklarda meydana gelen niceliksel ve niteliksel değişimlerin nasıl ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi gerektiğini, mali tablolar üzerindeki etkisini UMS 41’e göre göstermek ve VUK ile karşılaştırmaktır.
 • Dergi
  Makale

  Konut Piyasasında Fiyat Kontrolü Ve Kiralık Sosyal Konut Üretiminin Etkisi

  Son yıllarda dünyada konut fiyatları ve kiralarında gözlemlenen artış eğilimine ek olarak, 2023 yılında gerçekleşen 6 Şubat depreminden sonra Türkiye’de kiralarda ve ev fiyatlarında enflasyon oranının çok üstünde artışların gerçekleşmesi hem bir sosyal hak olarak barınma hakkını ilgilendirmekte, hem de ekonominin genel dengesini ve enflasyonla mücadeleyi etkilemektedir. Bu çalışmada konut piyasasında talep ve fiyat oluşumuna ilişkin literatüre değinildikten sonra, konut piyasasında fiyat kontrolüne ilişkin genel ekonomik teori incelenmiş ve ardından ekonometrik bir analizle kiralık sosyal konutların konut fiyatlarının kontrolünde etkili olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bulgular sosyal konut stoku, enflasyon ve işsizlik oranının ülkeler arasında konut fiyat endeksi farklarını etkilediğini göstermektedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Hesap Uzmanları Komisyonu tarafından kaleme alınan eser son güncellemeler ile yayına hazırlanmıştır
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Genel Muhasebe 6. Baskı

  Genel Muhasebe 6. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi A. Tugay YÜCEL
 • Kvk Uygulamasında İstisnalar

  Kvk Uygulamasında İstisnalar

  İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Avans Hesaplarının Enflasyon Düzeltilmesine Tabi Tutulması
ESKİ HESAP UZMANI, ESKİ REKABET UZMANI AV YMM ŞENOL KOCAER