Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ocak 2022 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ocak 2022 Vergi Dünyası Dergisi

  Ocak 2022 , Sayı:485
 • Dergi
  Makale

  Sigaranın Vergilendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi

  Dünya genelinde doğrudan vergilere kıyasla düşük maliyetli ve kolay tahsil edilebilir olması nedeni ile tüketim vergileri daha ön planda olmuştur. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasının öneminin gitgide artması ile birlikte bu vergilerin kullanımı daha da artmıştır. Özellikle tütün, alkol ve petrol tüketiminden alınan vergiler önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Tüketim vergileri gelir kaynağı olmasının yanında halk sağlığının korunması gibi amaçlara da hizmet etmektedir. Sigaranın vergilendirilmesine ilişkin yaklaşımlar çerçevesinde sigaranın vergilendirilmesindeki amaç, sigara tüketimini azaltarak sağlığı iyileştirmek ve devletin gelir elde edebilmesidir. Bu çalışmanın amacı sigaranın vergilendirilmesine ilişkin yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye uygulamasının değerlendirilmesidir.
 • Dergi
  Makale

  Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Verilen Mali Teşvikler Ve Türkiye Uygulamaları

  Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payını artırmak için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde teşvikler verilmektedir. Bu teşvikler arasında en etkili mekanizmalardan biri de mali teşviklerdir. Yenilenebilir enerjiye uygulanan mali teşvikler şunlardır: vergi indirimi, istisna, muafiyet, hızlandırılmış amortisman, vergi kredileri ve karbon vergileridir. Türkiye’de ise genel yatırım teşvik politikaları kapsamında vergi indirimleri bulunmakla birlikte, yenilenebilir enerji yatırımlarına özel bir vergi teşviki bulunmamaktadır. Bu bağlamda, genel yatırım teşvik politikalarının yanı sıra yenilenebilir enerjiye özel vergi indirimleri, istisnalar, muafiyetler ve gelişmiş ülkelerde uygulanan vergi kredisi politikaları gibi vergi teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin yenilenebilir enerjinin gelişiminde etkili olacağı değerlendirilmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Bir İç Denetim Faaliyeti Olarak Ciro Denetimi Ve Bir Uygulama İle Desteklenmesi

  Türk Dil Kurumuna göre iş hacmi anlamına gelen ve çoğu kez hasılat ile aynı anlamda kullanılan ciro; ticari bir kavram olarak bir işletme veya kurumun belirli bir dönemde yaptığı giderler düşülmeden elde ettiği gelirlerin toplamıdır. Günümüzde özellikle alışveriş merkezlerinin sayısının artması ve bu merkezlerin metropoller dışındaki şehirlere ve hatta kasabalara kadar yaygınlaşmasıyla birlikte, perakendecilik sektöründe rekabet ve verimlilik dinamiklerinin de yeniden tanımlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. Cironun çok geniş etki alanına karşılık, bu çalışmada ciro gelirlerine bağlı olarak kiralama anlaşmaları yapan alışveriş merkezleri ile franchising modeliyle çalışan işletmelerin bayileri nezdinde ciro denetim ve analizi yapılmış ve iç denetimin bir amacı olan kurumun gelirleri arasında olması gereken ancak çeşitli sebeplerle kayıtlara alınmayan ekonomik değerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ciro denetimine yönelik izlenecek yol ve kriterlerin, işletmelerin katma değerlerinin artmasına yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutması ümit edilmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Kripto Paraların Vergilendirilmesi: Mevcut Uygulamalar Çerçevesinde Bir Değerlendirme

  Blokzincir teknolojisinin finansal açıdan en önemli ürünü kripto paralardır. Sayıları ve işlem hacimleri artan kripto paralar geleneksel yatırım ve mübadele araçlarına bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Ancak devlet kontrolünün dışında bir alan oluşturması yasa dışı faaliyetlerde, vergi kaçakçılığında ve kara para aklamada finansal araç olarak kullanılmasına yol açmaktadır. Anılan sorunların çözümünde vergilendirmenin bir kontrol-gözetim aracı olarak kullanılması ülke gündemlerine alınması çalışmasının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu vesileyle öncelikle kripto paraların özellikleri ve vergilendirilmeleri ele alınmış ve ardından belli kıstaslara göre seçilen ülkelerin mevcut/planlanan vergisel düzenlemeleri değerlendirilmiştir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  E. Hesap Uzmanı Numan Emre ERGİN 1157 Sayfa Ekim 2016 , MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Sigaranın Vergilendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi
PROF. DR. HİLMİ ÜNSAL ,ARAŞ. GÖR. DR. ARZU POLAT