Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Aralık 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Aralık 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Aralık 2021 , Sayı:484
 • Dergi
  Makale

  Türkiye Muhasebe Standartları Ve Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması

  Teknolojinin insan hayatındaki öneminin ve yerinin her geçen gün artması ile birlikte uluslararası ticaretin boyutu da gelişmektedir. Bu gelişmeler beraberinde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin sayısını artırmıştır. Bu nedenle işletmelerin varlıkları arasında amortismana tabi varlıkların payı ve dolayısıyla amortismanın mali tablolar üzerindeki etkisi ve önemi artmıştır. Başta üretim işletmeleri olmak üzere, işletmelerin birim maliyeti ve satış fiyatını doğru hesaplayabilmeleri, faaliyet sonucunu doğru tayin edebilmeleri, vergi matrahını ve dolayısıyla ödenecek vergi tutarını doğru hesaplayabilmeleri için, işletmelere oto finansman sağlayan amortisman uygulaması, asla göz ardı edilmemesi gereken bir uygulamadır. Türkiye’de amortisman uygulamaları Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde detaylı olarak ele alınmıştır. Fakat VUK’un vergi amaçlı, TMS’nin ise bilgi amaçlı mali tablo hazırlama kaygısı içinde olması, amortisman uygulamalarının ve dolayısıyla elde edilen sonuçların farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, amortisman uygulamalarının VUK ile TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı ve TFRS 5 Satış Amaçlı Gayrimenkuller Standardı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelemek, farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymak olarak belirlenmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Vergisel Mahremiyet Bakımından Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

  Denetçiler, şirketlerin vergisel sırlarına ulaşabilmektedir. Denetçilerin vergi hukuku bakımından sır saklama yükümlülükleri bulunmaz. Ancak ticaret hukukunun öngördüğü sorumluluk hükümleri, denetçilere vergisel bilgilerin korunması bakımından da yükümlülük yüklemektedir.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Yerel İdarelerde Mali Yapı Ve Nalas Ülkelerinin Yerel İdarelerinin Mali Yapısı İle Karşılaştırılması

  Yerel idareler kamunun halka dönük yüzü olup, halkla en fazla iç içe olan kurumların başında gelmektedir. Vatandaşlar sahip oldukları meskenin inşaat izninden ölüm anına kadar geçen süre içerisinde yaptıkları muhtelif işler için yerel idarelerle hemhal olurlar. Bu nedenle yerel idareler, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için pek çok hizmeti vatandaşına sunmak durumundadır. Yerel idareler tarafından kamu hizmeti sunulmasında, mali yapı önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla, yerel idare birimlerinin sunacakları hizmetlere uygun miktarda gelir kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda, yerel idareler hizmetlerini gerek kendi yerel kaynaklarından gerek ise merkezi bütçe gelirlerinden pay alarak sunarlar. Bu çalışmanın ilk bölümünde, 2006-2020 yılları arasındaki genel ve yerel bazlı veriler karşılaştırılmalı olarak gelir, harcama ve borçlanma boyutundan ele alınacaktır. İkinci bölümde ise Türkiye yerel idarelerinin mali durumu NALAS ülkelerinin yerel idareleri ile karşılaştırılacak olup, aksaklıkların giderilmesi yönünde yapmamız gerekenler konusunda çözüm önerilerimiz tartışılacaktır.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’nin Vergi Gelirlerinde Dolaysız Ve Dolaylı Vergilerin Payı

  Türkiye’nin temel gelir kaynağı vergidir. Vergi hem mali hem ekonomi hem de sosyal fonksiyonları yönünden önemlidir. Yaşanan birçok ekonomik krizin önlenmesinde dahi vergiler önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle bu dönemlerde vergi gelirlerinde artışın sağlanması amaçlanmakta ve daima vergi kanunları güncel tutulmaktadır. Ancak vergilerde görülen bu artış genellikle dolaysız vergiler üzerinde pek uygulanmaz veya uygulanamaz. Çünkü siyasi yapının sarsılmadan ve tehlikeye düşmeden, riskin ve kayıp kaçağın az olduğu vergi oranlarının arttırılması ve yeni vergi sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Genellikle bu durumda tercih edilen en uygun vergi türü dolaylı vergilerdir. Günümüzde de vergi gelirlerinin büyük çoğunluğunu dolaylı vergiler oluşturmaktadır. Her ne kadar adil bir vergilendirme sistemi için dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının yüksek olması gerektiği vurgulansa da Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülkenin vergi gelirlerinin büyük çoğunluğunu harcama (tüketim) üzerinden alınan, herkesin vergilendirilmesinin mümkün olduğu dolaylı vergiler tercih edilmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de 1980 sonrası vergi gelirlerinin yapısı incelenerek dolaylı ve dolaysız vergilerin rakamsal genişlemeleri üzerine değerlendirme yapılmaktadır.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Türkiye Muhasebe Standartları Ve Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERGİN TEMEL ,PROF. DR. ABİTTER ÖZULUCAN