Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ağustos 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ağustos 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Ağustos 2021 , Sayı:480
 • Dergi
  Makale

  Ticarette Teknik Engeller Anlaşması’nın Ulusal Düzenlemelere Yansımaları Ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  Dünya ticaretini uluslararası kurallara bağlayan ve ülkeler arasında ticaretin haksız rekabete uğramasını önleme misyonuna sahip olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ticaretin sorunsuz ve öngörülebilir şekilde akışını sağlamakla yükümlü uluslararası örgüttür. DTÖ anlaşmalarından Ticarette Teknik Engeller Anlaşması, teknik düzenlemelerin, standartların ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin ülkeler arasında ayrım gözetilmeden uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs pandemisi sürecinde teknik düzenlemelerle birlikte standartlara duyulan ihtiyaç da gündeme gelmiştir. Çalışmada, dış ticarette teknik önlemlere ilişkin mevzuat ve düzenlemeler uluslararası bağlamda ele alındıktan sonra söz konusu düzenlemelerin ülkemiz mevzuat ve uygulamalarına yansımaları açıklanacaktır.
 • Dergi
  Makale

  Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Aktif Kârlılığına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi İçin Panel Veri Analizi Uygulaması

  Türk bankacılığı; Cumhuriyet Dönemi öncesine dayanan ve önemli merhalelerden geçerek günümüze ulaşmış köklü bir sektördür. Bankaların değişen ve gelişen şartlara uyumlu olması varlığını sürdürmesi açısından önemli bir unsurdur. Kârlılık, tüm işletmelerde olduğu gibi bankalar açısından da amaçtır. Bankanın kârlılığı kendi iç paydaşları açısından faaliyetlerinin devamlılığını sağlarken, genel ekonomi ve finansal piyasalar açısından ise istikrarı desteklemektedir. Bu çalışmada, özel sermayeli mevduat bankalarının aktif kârlılığına etkisi bulunan faktörlerin panel veri analizi ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuca göre kurulan model %10 istatistiki anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Modeldeki bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü %14,76 düzeyindedir. Bağımsız değişkenlerden FDGEL %10 anlamlılık düzeyinde bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
 • Dergi
  Makale

  Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde Son Dönemeç: Oecd Pıllar 1 Raporu

  Dijital ekonominin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan vergisel sorunlar ve zorluklarla mücadele edebilmek amacıyla OECD tarafından bir süredir sürdürülen çalışmaların neticesi 2020 yılının Ekim ayında Pillar 1 Raporuyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu makalede, söz konusu Rapor ile getirilmesi amaçlanan yeni bağlantı noktası üzerinden hesaplanacak yeni vergi ve buna ilişkin teknik detaylar, okuyucuların yeni konsepti daha rahat anlamaları amacıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

  Deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin depreme dayanıklı şekilde yenilenmesi gereken yüzbinlerce binası bulunmaktadır. 1990 öncesi yapılmış konut stoğu hala ciddi sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle büyük nüfus barındıran ve çeyrek yüzyıl sonraki öngörülen nüfusu ile Avrupa’nın en büyük kenti durumuna gelmesi beklenen İstanbul’da yaklaşık 2 milyonun üzerinde bina bulunmaktadır. Bu ürkütücü tablo Türkiye’nin her ne koşul altında olursa olsun zaman yitirmeden depreme dayanıksız durumdaki konut stoğunu yenilemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada gerek devlete, gerek çürük binalarda yaşayan kat maliklerine ve gerekse inşaat sektöründe çalışan şirketlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Birden fazla inşaat şirketinin gerek adi ortaklık ve gerekse konsorsiyum şeklinde bir araya gelerek güçlerini amaç ve hedef yönünde birleştirerek Türkiye’nin acil çözüm bekleyen bu sorununu ortadan kaldırmak için çaba harcamaları yaşamsal önemdedir. İşte birden fazla inşaat şirketinin kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapmak üzere adi ortaklık şeklinde güçlerini birleştirmeleri halinde vergi hukuku yönünden nasıl bir tablonun onları beklediği bu çalışmada irdelenmektedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Ticarette Teknik Engeller Anlaşması’nın Ulusal Düzenlemelere Yansımaları Ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi
ÖĞR. GÖREVLİSİ NESLİHAN KIZILER ,PROF. DR. MEHMET YÜCE