Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Temmuz 2024 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Temmuz 2024 Vergi Dünyası Dergisi

  Temmuz 2024 , Sayı:515
 • Dergi
  Makale

  Veraset Ve İntikal Vergisi’nde Dijital Dönüşüm: E-devlet Entegrasyonu

  Kamusal hizmet sunumunda geleneksel anlayıştan dijitale doğru geçişler yaşanmaktadır. Kamu gelirleri politikaları da dijitalleşmeye konu olmaktadır. Çalışmada; kamusal hizmet sunumunda önemli bir adım olan E-Devlet uygulamasının gelişimi ele alınmakta, Veraset ve İntikal Vergisi’nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki dijital dönüşümler ve E-Devlet uygulaması ile entegrasyonu incelenmektedir. Veraset ve İntikal Vergisi’ndeki dijital dönüşümler mükellefler ve vergi idaresi için faydalı olmakla birlikte topyekûn ve kalıcı entegrasyonlara, bilişim altyapısında iyileştirmelere, eğitimli personellere, güvenlik ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Çünkü, kalıcı faydaların elde edilmesi dijitalleşme hedeflerinin geliştirilme çabalarının sürdürüldüğü göz önüne alındığında merkez teşkilatına bağlı tüm birimlerde eşit uygulamaların yasal mevzuatlarla desteklenmesine ve sürekliliğinin sağlanmasına bağlıdır.
 • Dergi
  Makale

  Vergide Evlilik Cezası Ya Da Evlilik Ödülü

  Bu çalışmada özellikle medeni hal farklılıklarının vergilemede sağladığı avantaj ve dezavantajlar anlatılacaktır. Literatürde evlilik cezası ya da evlilik ödülü kavramları ile açıklanan bu durum bazı ülkelerde evliliği teşvik amacı ile bazı ülkelerde ise vergilemenin mali amacını gerçekleştirmek amacıyla uygulanmıştır. Evlilik cezası evlilik kararını olumsuz etkilerken, evlilik ödülü evliliği teşvik etme amacıyla uygulanabilmektedir. Ayrıca kayıtdışı çalışma ve kadının iş hayatının dışına çıkarılmasına da etki edebilmektedir. Çalışmada uluslararası literatürden yararlanılarak çeşitli ülke örnekleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında daha adil ve daha etkin bir vergi uygulamasının hangi doğrultuda düzenlenmesi gerektiği tartışılarak politika yapıcılara yol gösterici öneriler sunulması hedeflenmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Gümrük Hukukunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinin Bağımsızlığı

  Yasal dayanağını 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10/1-c ve 226/1 maddelerinden alan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinin (YGM) gümrük hukukunda uygulanmasına 2008 yılında başlanmıştır. Mali idarede yeminli mali müşavirlik (YMM) sistemine benzetilmekle birlikte, kurumsallaşma bakımından arzulanan seviyeye ulaşılamamıştır. YGM görevleri açısından gümrük müşavirliğinden farklıdır. Esasen, gümrük idaresince gerçekleştirilen bazı gümrük işlemlerinin YGM tarafından yapılması amaçlanmıştır. Böylece denetim yetkisinin devri ile idarenin iş yükü de azalmıştır. Ancak, denetimin doğasında bulunan bağımsızlık olgusunun YGM sisteminde düzenlenmemesi işleyişte aksaklıklara, piyasa yapısında da bozulmalara neden olmaktadır. Çalışmada gümrük müşavirliğinin gelişimi, yapısı ve faaliyet alanları açıklanmış, YGM’nin bağımsızlığı noktasında mevcut eksiklikler ele alınmış, bu kapsamda öneriler sunulmuştur.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Hayvancılık Faaliyeti İle İştigal Eden Çiftçilerin Kurbanlık Satışı Ve Kesimi İle Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

  Türkiye’de önemli bir yeri olan Kurban Bayramı belirli bir ibadetin tezahürüdür. Bu zaman içinde gerçekleşen kurbanlık satışı ve kesimi faaliyetleri ekonomik faaliyetler de içerdiğinden vergisel açıdan önem arz etmektedir. Bu faaliyetlerle meydana gelen farklı vergi türleri itibariyle vergiyi doğuran olaylar içinde gelir elde etme de bulunmaktadır. Çalışmada, bu kapsamla gerçekleşen faaliyetlerle elde edilen kazançların vergilendirilmesi incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken faaliyetin çeşitli unsurlar ile farklı şekillerde gerçekleşmesi halinde uygulanacak vergi kuralları belirtilmektedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

  Hesap Uzmanları Komisyonu tarafından kaleme alınan eser son güncellemeler ile yayına hazırlanmıştır
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Genel Muhasebe 6. Baskı

  Genel Muhasebe 6. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi A. Tugay YÜCEL
 • Kvk Uygulamasında İstisnalar

  Kvk Uygulamasında İstisnalar

  İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Veraset Ve İntikal Vergisi’nde Dijital Dönüşüm: E-devlet Entegrasyonu
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ., İİBF MALİYE BÖLÜMÜ DR ÖĞR ÜYESİ GONCA BIYIK