Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ekim 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ekim 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Ekim 2021 , Sayı:482
 • Dergi
  Makale

  Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standardı-16 Çerçevesinde Amortisman Ve Özellikli Amortisman İşlemlerinin Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na Göre Muhasebeleştirilmesi

  Teknolojinin gelişmesine, iletişim olanaklarının artmasına, dünya nüfusunun çoğalmasına paralel olarak ticaretin boyutları ve koşulları gelişmekte ve değişmekte, buna bağlı olarak uluslararası ölçekte işletmelerin sayısı ve uluslararası yatırım ve ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler işletmelerin mevcut toplam varlıkları içerisinde amortismana tabi varlıklarının nispi ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Dolayısıyla mevcut durum, uluslararası geçerliliği olan mali tabloların düzenlemesini tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle muhasebe biliminde, mali tabloların doğruluğunu tayin eden en önemli unsurlardan birisi olarak amortisman konusu da öne çıkmıştır. Çünkü amortisman; dönem giderlerinin doğru hesaplanabilmesi ve duruma göre söz konusu giderlerin üretim maliyetleri ya da dönem giderleri ile ilişkilendirilebilmesi, doğru fiyatlama yapılabilmesi, faaliyet sonuçlarının doğru saptanabilmesi ve oto finansman yaratılabilmesi açısından asla göz ardı edilmemesi gereken bir uygulamadır. Bu nedenle bu çalışmada amortisman konusu; öncelikle kavram, önemi ve mali tablolara etkisi bakımından ele alınmış, sonra da çalışmanın sonunda bazı özellik arz eden amortisman uygulamaları Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na göre muhasebeleştirilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Prim Takip Performansı Ve Öneriler

  Asli kamusal hizmetlerden olan sosyal güvenliğin finansmanının en önemli unsuru primlerdir. Sosyal güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin tatmin edici seviyede olması için primlerin mümkün olan en az kayıpla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda, yükümlüler tarafından süresinde ödenmeyen primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip ve tahsil edilmesindeki performansı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu itibarla öncelikle genel olarak primlerin takip ve tahsil usulü açıklanmış, akabinde ise icra tahsil oranı, satış haciz oranı gibi göstergelerle prim takip performansı ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerde özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir tahsil işlevinin ikincil planda kalması, icra memurlarının yetersizliği ve sürekli çıkartılan yapılandırma kanunlarının prim takibini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Buradan hareketle çalışmamızda, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde alınması gereken önlemleri içeren dahili öneriler ve prim takip yetkisinin vergi idaresine bırakılması gerektiğine ilişkin harici önerilerde bulunulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim takip performansına yönelik daha önceden herhangi bir akademik çalışma yapılmamış olması çalışmamıza özgünlük kazandırmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Vergiler

  Türkiye’de kamu kesiminin ekonomik boyutu genel olarak merkezi yönetim bütçesi verileri ile açıklanmaktadır. Merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2016 yılından 2020 yılına kadar % 85 düzeyinde artmış, bu artış vergi gelirlerinde % 81 düzeyinde olmuştur. Vergi gelirlerinin milli gelire oranlarında bir artış olmamış, aksine vergi hasılatı oranları azalmaya başlamıştır. Bu dönemde merkezi yönetim bütçesi harcamaları % 106 oranında artmış, bu harcamalar içinde faiz hariç harcamalar % 100 artarken faiz giderleri % 167 artış göstermiştir. Aynı dönemde bütçe açığı % 477 artış kaydetmiş, bütçe açığının GSYH’ye oranı 2016 yılında % 1,1 iken 2020 yılında % 3,4 olmuştur. Bütçe açıklarının finansmanı için vergi gelirleri artırılmak istense de, bu artış % 81,5 oranı üzerine çıkamamış, ayrıca vergi tahsilat oranları da düşmüştür. Bütçe açıklarının nedeni, bütçe harcamalarının ve özellikle de faiz giderlerinin daha fazla artması olmuştur.
 • Dergi
  Makale

  Vergilendirmede Dijital Dönüşümün Bir Devamı Olarak Elektronik İnceleme

  Teknolojik gelişmeler dünyada hızla yayılmakta ve hayatın birçok alanını etkilemektedir. Vergi sistemleri de bu teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle vergi denetimlerinin teknolojik gelişmelerle birlikte elektronik ortama aktarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Vergi denetimleri beyan esasına dayalı vergi sistemleri için vazgeçilmezdir. Ancak yükümlü sayısının çokluğu ve inceleme elemanı sayısının azlığı nedeniyle tüm yükümlüler denetim kapsamına alınamamaktadır. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği değişikler vergi denetimlerini de etkilemeye başlamıştır. Bu kapsamda vergi denetim yollarından biri olan vergi incelemesinin elektronik ortamda yürütülmesi ve mükellef hakları üzerindeki etkisi çalışma kapsamında ele alınmıştır.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standardı-16 Çerçevesinde Amortisman Ve Özellikli Amortisman İşlemlerinin Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na Göre Muhasebeleştirilmesi
PROF. DR. ABİTTER ÖZULUCAN