Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Değerleme

E. Baş Hesap Uzmanı YMM, Bağımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK

Yayın İçerikleri

Değerleme, en basit ifadesiyle iktisadi bir kıymetin belirli bir değer (para birimi) üzerinden kıymetinin belirlenmesidir. Değerleme işlemi; ticari faaliyetin yürütülmesinde, yapılan faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtları ile mali tablolara aktarılmasında ve şirket değerinin tespitinde önemli bir işlev yerine getirir. TTK uygulaması ve Vergi Kanunları uygulamasında olduğu gibi, farklı finansal raporlama çerçevelerinin birbirinden farklı değerleme ölçü ve uygulamaları mevcuttur. Vergi uygulamasında, dönem kazancının tespitine etki edeceğinden değerleme uygulaması ve değerleme ölçüleri mali kanunlarla spesifik olarak belirlenmiştir. Değerleme işlemi mali tablolara muhasebe uygulamasıyla aktarıldığından değerlemenin, muhasebe tekniği ile birlikte işlenmesi daha işlevsel olacaktır.Vergi mevzuatı ve muhasebeye hakimiyetiyle temeyyüz etmiş olan eski Hesap Uzmanı Muzaffer KÜÇÜK tarafından hazırlanan “Değerleme” kitabı, vergi idaresine sunulmak üzere, vergi mevzuatında öngörülen finansal raporlama çerçevesine uyumlu finansal raporların hazırlanmasında kullanılacak değerleme işlemleri ve yöntemlerine ilişkin rehber niteliğindedir.Kitapta değerleme işlemi mali mevzuat yönüyle açıklanırken, muhasebe standardı uygulamasının farklılaştığı durumlar her bir iktisadi kıymet türü itibariyle belirtilmiştir. Kitapta, vergi mevzuatı uyarınca finansal rapor hazırlamak durumunda olan uygulayıcıların önüne farklı raporlama çerçevelerinde yer alan hükümleri karşılaştırmalı olarak koymanın ortaya çıkaracağı zihin karışıklığına neden olmadan, kullanıcının ihtiyacı olan bilginin doğrudan ve pratik olarak verilmesi hedeflenmiştir.  Sekiz bölümden oluşan kitabın bölümlenmesi ve açıklamaların yapılmasında Tekdüzen Hesap Planı muhasebe hesapları esas alınmıştır. Açıklamalar yapılırken uygulamaya yönelik örneklendirmelere ve birçok yerde örnek uygulamalara ilişkin muhasebe kayıtlarına yer verilerek bir muhasebe uygulaması olan değerlemenin anlaşılması ve pratiği sağlanmaya çalışılmıştır.  

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}