Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Denetim Vergi Tekniği Revizyonu

Hesap Uzmanları Komisyonu tarafından kaleme alınan eser son güncellemeler ile yayına hazırlanmıştır
kitap
1.100,00 Sepete Ekle

Yayın İçerikleri

1996 yılından bu yana yedi baskı yapan ve yoğun ilgi gören “DENETİM İLKE VE ESASLARI” eserimiz bundan böyle “DENETİM-Vergi Tekniği ve Revizyonu” adı altında tamamen uygulama örneklerini içeren tek kitap olarak yayımlanacaktır. Yine Derneğimiz yayını olan, her yıl yayımlanan ve bu yıl dört cilde çıkartılan “BEYANNAME DÜZENLEME KLAVUZU”, okuyucularımızın teorik bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Mevzuattaki değişiklikler ve yeni düzenlemeler çerçevesinde önceki yayınımızda yer alan 36 adet soru yeniden ele alınarak güncellenmiş olup, indirimli kurumlar vergisine müessesesinin yatırım ve işletme dönemi uygulamalarını içeren soru ve çözümü vergi tekniği bölüme eklenmiştir. Kitabımızda yer alan sorular, vergi revizyonu ve vergi tekniği olarak gruplandırılmıştır. Kitapta 21 adet vergi tekniği ve 16 adet vergi revizyonu olmak üzere toplam 37 adet özgün soru ve çözümü yer almaktadır. Son eklenen sorularda, yeni müesseselere ve güncel tartışma konularına yer verilmiş olup soru-çözüm yılı 2022 olan sorulara ilişkin basım tarihine kadar mevzuatta yapılan değişiklikler de dipnotlar halinde çözüm bölümünde yer almaktadır. Kitabımızın sonuna bir endeks de eklenmiş olup konu bazında da (indirimli kurumlar vergisi, ivazsız intikal, kanunen kabul edilmeyen gideler vb gibi) soru ve çözümlerin bulunmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.DENETİM-Vergi Tekniği ve Revizyonu” adındaki kitabımız uygulamada karşılaşılan güncel ve yaygın sorunlara değinilen 21 adet vergi tekniği ve 16 adet revizyon sorusu olmak üzere toplam “36” adet örnek soru ile bunların detaylı açıklamalarını, muhasebe kayıtlarını ve yeniden düzenlenmiş vergi beyannamelerini, 6183 sayılı Kanun ile ilgili uygulama örneklerini içermektedir. Bu haliyle eserde yer alan sorular; işletmelerde randıman, yıllara sari inşaat işleri, değerleme, istisnalar, indirimler, ticari kardan mali kara geçiş, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, indirimli kurumlar vergisi, yeniden değerleme v.b. gibi gerek güncel, gerekse uygulamada çokca karşılaşılan hususlarda vergi tekniği ve revizyonu pratiği yapma imkanı sağlamaktadır. Eserimiz; vergi mevzuatı ile ilgili mesleki yeterlik sınavlarına, Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına hazırlanan kişilerin başvurabilecekleri temel bir kaynak niteliğindedir. Diğer taraftan eser; denetim elemanlarının, yeminli mali müşavirlerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve diğer uygulayıcıların karşılaşabilecekleri çok sayıda soruna ilişkin alternatif bakış açıları ortaya koymakta ve bu konulara ilişkin idari görüşlere ve yargı kararlarına yer vermektedir. 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}