Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Yayın İçerikleri

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4 büyümüş vebu büyüme inşaat sektörünün %8,9 büyümesi sayesinde sağlanmış. Uzunzamandır inşaat sektörü ülkenin başat sektörü durumunda. Dördüncübaskının önsözünde de belirtimiz gibi, diğer sektörlerin gelişmesineyönelik devlet politikası uygulanmamış, sadece rantın ve yolsuzluğun fazlaolduğu inşaat sektörü ile ekonominin ayakta tutulması gibi bir yolseçilmiştir.Dördüncü baskının önsözünde değindiğimiz ülkenin ekonomik iklimideğişmemiş, Onuncu Kalkınma Planında ve 2014-2016 Orta VadeliProgramında taşınmaz yapımının ve yatırımının caydırıcı olmasına,yatırımların imalat sanayiine ve özellikle de verimli alanlarayönlendirilmesine ilişkin niyetler kararlılıkla vurgulansa da,uygulanmamış, süreç içinde inşaat sektörüne verilen önem uygulamadaönemini yitirmemiştir.Devletin vergi almada isteksiz/beceriksiz olması bir taraftan kurumlarvergisi oranının artırılması, gayrimenkul sermaye iradında götürü gideroranının düşürülmesi gibi vergi yükünü artıracak uygulamalaragidilmesine, bir taraftan da inşaat taahhüt işlerindeki KDV tevkifatının%50 oranında artırılmasına neden olmuştur. Buna karşılık Maliye Bakanıtevkifat oranındaki bu artışın mükellefe getireceği finansal yükü gözdenkaçırmak için, kesilen bu vergilerin iadesinde yeminli mali müşavirlereödenen ücretin yüksek olduğunu belirterek, SMMM’lere de KDV iadeyetkisi verileceğini belirtmiş ve 7014 sayılı Kanunla bunu sağlamıştır.Bunun karşısında YMM odaları, ücretlerinin yüksek olmadığını, vergileriönce tahsil edilip sonra iade edilmesinin finansal yükünün yüksekolduğunu belirtmek yerine, SMMM’lere iade yetkisi verilmesine karşıçıkmışlardır. SMMM odaları ise, YMM ücretinin yüksek olmasıgerekçesiyle kendilerine verilen yetkinin düşük ücretli olacağının baştanbelli olmasını, inceleme yetkilerinin oldukça sınırlı olması ve sınırlıinceleme yetkisi ile yapacakları iadeden sorumluluklarının sınırsızolduğunu; iadenin sadece kendi içlerinden Maliye Bakanlığınınkeyfiyetiyle belirlenecek koşulları taşıyanlara yaptırılacağını görmekyerine, YMM odalarının açıklamalarına takılmışlardır.Önümüzdeki süreç içinde bu koşulların iyiye doğru değişeceği yönündeişaret görünmüyor. Bu da uygulamacı açısından daha sıkıntılı durumlarındoğması olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. İnşaat sektörünün ekonomiiçindeki payının giderek artması, doğacak sıkıntıdan da daha çok pay alacağıanlamına gelir. Bu nedenle doğacak sorunlara çözümün de analitik düşünceile bulunabileceğinin farkında olmak gereği bulunmaktadır.Kitabın bu baskısında dördüncü baskıdan sonra mevzuatta ve içtihattameydana gelen değişikliklere ve gelişmelere göre değişiklikler ve bazıeklemeler yapıldı. Mevzuat değişimi dışındaki eklemeler, yine süreç içindekarşılaşılan sorunların analitik olarak ele alınmasıyla çözüm geliştirilmesişeklinde olmuştur.Kitaba ilgi gösteren tüm sektör mensupları ile meslek mensuplarınateşekkür ediyorum. Kitabın sektöre ve uygulamacıya yararlı olduğu ölçüdemutlu oluyorum.

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}