Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

Yayın İçerikleri

Transfer fiyatlandırması müessesesinin, Türk Vergi Pratiği perspektifinden işlendiği Kitabımızda, müessesenin vergicilik ilkeleri içerindeki yerine ve Türk Vergi Kanunları uygulamasındaki düzenlemelere “GENEL ÇERÇEVE” bölümünde yer verilmiştir.Ülkemiz uygulamasında gözetilmesi gereken özellikli hususlar ise “AYRINTILI AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümde işlenmiş ve işlenen konular “Transfer Fiyatlandırmasının Nedenleri”, “OECD Yaklaşımındaki Temel Prensipler”, “Müessesenin Gerçek Kazanç İlkesi Boyutu”, “Transfer Fiyatlandırması Düzenlemelerinin Mali Bilançoya Yansıması”, “Birincil Düzeltme İşlemleri”, “Karşı Düzeltme İşlemleri”, “İkincil Düzeltme İşlemleri”, “Örtülü Kredi Değerlendirmesi”, “Katma Değer Vergisi Uygulaması”, “Hazine Zararı Şartı”, “Vergilerin Kesinleşip Ödenmiş Olması Şartı”, “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları”, “Emsallere Uygunluk İlkesi”, “Karşılaştırılabilirlik Analizi”, “Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri”, “Grup İçi Hizmetler” alt başlıkları altında tasniflenmiştir. Bu bölümde, müesseseye ilişkin Türk Vergi Pratiği, OECD yaklaşımından yararlanılarak işlenmiştir.Müessesenin ülkemizdeki işleyişine ilişkin olarak uygulayıcıların karşılaşabileceği vergisel sorunlar ise “ÇÖZÜMLÜ SORULAR” başlıklı bölümde soru cevap şeklinde biçimlendirilerek okuyucuların çalışmalarına sunulmuştur. Çözümlü soruların hazırlanmasında, ilk iki alt bölümde kısa soru ve cevaplara, son üç bölümde ise örnek bir işletme üzerinden yapılan varsayımsal tespitlerin vergisel sonuçlarına yer verilmiştir. Birinci alt bölümde Tebliğ açıklamaları, ikinci alt bölümde ise Tebliğ’de açıkça yer verilmeyen konular kısa soru cevap şeklinde biçimlendirilmiştir. Örnek bir işletme üzerinden yapılan varsayımsal tespitler için, doğrudan vergisel sonuçlar üçüncü alt bölümde, emsallere uygunluk ilkesi yönünden sonuçlar dördüncü alt bölümde, ödünç para kullandırma işlemlerinin emsallere uygunluk ilkesi karşısındaki durumu beşinci alt bölümde irdelenmiştir.

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}