Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları

Yayın İçerikleri

Şirketlerde verimliliğin ve karlılığın artırılması, küresel rekabette varlıklarını sürdürebilmeleri için giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda artan rekabet şartlarına uymak amacıyla gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde yeniden yapılanma faaliyetleri giderek artmaktadır. Yeniden yapılanma ölçek ekonomilerinden faydalanmak amacıyla birleşme yoluyla olabileceği gibi, üretim ve yönetimde verimliliğin ve şirketlerin pazar şartlarına hızla uyumunu sağlaması açısından bölünme yoluyla da olabilmektedir.Birleşme ve bölünmenin yanı sıra hisse değişimi kısmı bölünme gibi yeniden yapılanma modelleri de artan bir şekilde uygulama alanı bulmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda artan yabancı sermaye yatırımları nedeniyle gerek yerel düzeyde gerekse uluslararası düzeyde yeniden yapılanma faaliyetleri giderek artış göstermiştir.Şirketlerdeki yeniden yapılandırma faaliyetleri vergi hukuku, rekabet hukuku, ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku gibi birden fazla hukuksal alanı ilgilendirmektedir. Diğer yandan konu vergi hukukunda birden fazla vergi kanununda düzenlenmiştir. Hukuksal alanlar itibariyle yapılan düzenlemelerde düzenleme amaçları farklıdır. Bu nedenlerden dolayı yeniden yapılandırma işlemlerinin özenli bir şekilde yapılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.Bu kitap Dokuz

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}