Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Şubat 2024

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye Ekonomisi

Eski Baş Hesap Uzmanı Dr. MEHMET DEMİROĞLU
Osmanlı ekonomisinde genel olarak devlet mülkiyetinde toprağa dayalı üretim esas olmuş, girişimcilikte etkin olan esnaf birlikleri (loncalar) batıdaki gibi bir dönüşüm sağlayamadığından sanayi gelişmemiştir. 19 uncu yüzyıldan itibaren reform hareketleri olsa da, toplumu değiştiren modernleşme adımları 1. Dünya Savaşı sonrası yeni Türk devletinin kuruluşu ile atılabilmiştir. II. Meşrutiyet sonrası gelişen milli iktisat yaklaşımı Cumhuriyet’in kuruluşunda da benimsenmiş, gümrük korumacılığı ve millileştirmeler gibi devlet gözetiminde bir piyasa ekonomisi esas alınmıştır. Ancak, zamanla devletin ekonomide ağırlığını artırmasıyla bu yaklaşım önemini kaybetmiştir. II. Dünya savaşı sonrasında liberal politikalar gelişmeye başlasa da, ithal ikameci politikalarla devletçilik yaklaşımı 1980 yılına kadar ağırlığını korumuştur. 1980 yılı sonrası dışa açık ekonomi yaklaşımı ile uygulanan liberal politikalar başlangıçta olumlu sonuçlar vermiş, ancak daha sonra ekonomik dengelerin tekrar bozulmasıyla 1994 ve 2001 yıllarında iki büyük kriz yaşanmıştır. 2002 yılı sonrası sürdürülen liberal politikalar ilk 10 yılda başarılı olsa da, daha sonraki yıllarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) gibi bağımsız olması gereken kurumlara aşırı müdahaleler ve serbest piyasa kurallarına ters düşen politika uygulamaları ekonomik dengeleri bozmuştur. Cumhuriyet’in 100 üncü yılına rastlayan yeni dönem politika değişiklikleriyle, ekonomide bozulan dengeleri yeniden sağlama arayışları devam etmektedir.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al