Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Kasım 2023

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Genel Tebliğ Taslağına Göre Öz Kaynaklar Hesaplarının Düzeltilmesine İlişkin Öneriler

ESKİ HESAP UZMANI, ESKİ REKABET UZMANI AV YMM ŞENOL KOCAER
Enflasyon, mali tabloların şirketlerin gerçek ekonomik durumunu yansıtmaktan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Enflasyon düzeltmesinin amacı ise bilançonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. En son 31.12.2004 tarihinde uygulanan enflasyon düzeltmesi, düşük enflasyon ortamı nedeniyle 2005-2020 döneminde kanuni şartları oluşmadığından yapılmamış olup 2021 yılında şartların oluşması nedeniyle yapılması gerekiyorken VUK’a eklenen geçici 33 üncü madde ile 31.12.2023 tarihli mali tablolara kadar ertelenmiştir. 2023 ve izleyen hesap dönemleri enflasyon düzeltmesinin usul ve esaslarını düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı 18.10.2023 günü Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde görüş ve önerilerin alınması amacıyla yayımlanmıştır. Özkaynak grubu hesaplarının düzeltilmesinin girift hususlar içermesi ve yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hükümlerinin mükellef ile vergi idaresi arasında ihtilaflar yaratma ihtimali bulunması nedeniyle özel önem verilerek çalışmamıza konu edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağının değiştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al