Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Mart 2021

Kadınların İşgücü Piyasasına Eşit Katılımının Önemi, Covid-19 Krizinin Etkileri Ve Finansal Tabana Yayılmada Cinsiyet Eşitsizliğini Önlemede Fintekin (fıntech) Rolü Üzerine

IMF STRATEJİ, POLİTİKA VE İNCELEME DAİRESİ DİREKTÖRÜ CEYLA PAZARBAŞIOĞLU
VERGİ DÜNYASI: Kadınların işgücü piyasasına katılımında eşitliğin sağlanmasının ekonomik önemine değinir misiniz? CEYLA PAZARBAŞIOĞLU: Kadınların ekonomik güçlenmesini teşvik etmek ekonomik ve sosyal açıdan hem önemli hem de zorunludur. İşgücü piyasasında, eğitim, sağlık ve finans alanlarına erişimde cinsiyet eşitsizliğini azaltamazsak, sürdürülebilir büyüme hedeflerine erişmek mümkün olmayacaktır. Kadınların işgücü piyasasına tam olarak katılmalarına izin vermek, yalnızca işgücü katılımını artırarak değil, aynı zamanda farklı beceriler, fikirler ve bakış açıları getirerek ve dolayısıyla genel verimlilik artışını artırarak önemli makroekonomik kazanımlar sağlayabilir. IMF analiz sonuçları, finansal hizmetlerin kullanıcıları, sağlayıcıları ve liderleri olarak kadınların sektöre daha fazla entegre edilmesinin bankacılık sektörünün istikrarını ve direncini, ayrıca ekonomik büyümeyi artırdığını ve daha etkili para ve maliye politikasına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Örneğin, temel bir banka hesabı açan kadın tüccarlar işlerine daha fazla yatırım yapma eğilimindeyken, kadın hane reisleri genellikle bir tasarruf hesabı açtıktan sonra eğitime daha fazla para harcamaktadırlar.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al