Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Haziran 2022

Suç Ve Kusur Ayrımının Vergi Matrahına Etkisi

VERGİ MÜFETTİŞİ-BİLİM UZMANI ELİF MUTLU
SMMM, BİLİM UZMANI ERHAN BAYAR
Gerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, gerekse 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda mukavelenameye, ilama ve kanun hükmüne istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların suçtan kaynaklanması halinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. Kanun lafızlarında her ne kadar yalnızca “suç” ifadesi kullanılsa da, Mali İdare “kusurdan kaynaklanan” tazminatların da bu kapsamda olduğunu belirtmekte, bu nedenle bu nitelikteki tazminatlarında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiğini değerlendirmektedir. İşte Mali İdare’nin bu görüşü mükellefler ve vergi idaresi arasında uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Çalışmamızda "kusur ve suçtan kaynaklı ödenen tazminatlar" konusu bu ana tartışma çerçevesinde incelenecek ve konuyla ilgili en güncel tarihli Danıştay kararı ile eski tarihli yargı kararları, doktrin kaynakları, vergi idaresinin görüşü ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak değerlendirmelerimize yer verilecektir.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al