Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Nisan 2024

Tms 36 Varlıklarda Değer Düşüklüklerine İlişkin İşlemler Ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi

Marmara Üni. Finansal Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü DOÇ DR NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR
Kütahya Dumlupınar Üni., Simav MYO, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü DR ÖĞR ÜYESİ İBRAHİM YAVUZ
“Türkiye Muhasebe Standartları” (TMS) ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (TFRS), bilgi kullanıcılarına, finansal tablolarda ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmelerin bilançolarının (finansal durum tablosu) aktifindeki varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi ve varsa finansal tablolara yansıtılması TMS/TFRS’nin bu amacına ulaşması açısından önem taşımaktadır. “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” varlıkların defter değerlerinin, geri kazanılabilir değerlerinden daha büyük bir tutar ile raporlanmamasını amaçlamaktadır. Çalışmada TMS 36’nın amacı ve kapsamına, değer düşüklüğünün tespit edilmesine ve ölçülmesine, değer düşüklüğünün iptal edilmesine, amortisman uygulamalarına ilişkin bilgi verilmiştir. Verilen bilgiler muhasebe kayıtları ile örneklendirilmiştir. Muhasebe kayıtları “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” (KGK) tarafından yayımlanan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı”na uygun olarak yapılmıştır.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al