Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Ekim 2020

Türkiye’de Kurumlar Vergisinin Kaldıraç Etkisi

ARAŞ. GÖR. PINAR BENGİ KAYA
PROF. DR. GÜLSÜM GÜRLER HAZMAN
Kamu harcamalarındaki sürekli artış ile birlikte bu harcamaların finansmanının sağlanması hususunda devletler yeni gelir arayışı içerisine girmişlerdir. Vergi politikalarında yapılan değişiklikler ile gelirin temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu değişiklikler vergi reformu kapsamında değerlendirilmektedir. Uygulamaya konan vergi reformlarının başarısı ise vergi kaldıraç etkisi kavramı ile ölçülebilir. Vergi kaldıraç etkisi, vergi gelirlerindeki otomatik değişiklikler ile birlikte ihtiyari değişikliklerin de etkisini kapsamaktadır. Bu kapsamda çalışmada 2004-2017 dönemine ait veriler kullanılarak 2006 tarihli Kurumlar Vergisi Reformu’nun kaldıraç etkisi kısa ve uzun dönemli olarak tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre reformdan beklenen etki sağlanmıştır. Çünkü verginin kaldıraç etkisi gerek kısa gerekse uzun dönemde bakıldığında 1’in üzerinde tespit edilmiştir.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al