Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Eylül 2021

Türkiye’deki Hisse Senedi Ağırlıklı Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Analizi

DR. DERYA AYSOY
Uzun vadeli fon akışıyla ekonomiye katkı sağlayan emeklilik yatırım fonlarının sergilediği performanslar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında Ocak 2019-Aralık 2020 döneminde faaliyet gösteren 27 adet hisse senedi ağırlıklı emeklilik yatırım fonunun performans analizinin yapılması amaçlanmıştır. Performans ölçüm tekniği olarak risk temelli performans modelleri olan Sharpe oranı, M2 performans ölçütü, Sortino oranı, Treynor endeksi, T2 performans ölçütü, Jensen ölçütü, Değerleme oranı ve Fama ölçütü kullanılmıştır. Günlük verilerin kullanıldığı çalışmada, performans modellerine göre elde edilen sonuçlar Spearman sıra korelasyonu ile istatistiksel olarak test edilmiştir. Çalışma döneminde, hisse senedi ağırlıklı emeklilik yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan BIST 100 endeksinden genel olarak daha iyi bir performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca performans ölçütlerinin sıralamaları arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al