Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Eylül 2021

Dijitalleşme Sürecinde Türkiye’de Vergi Denetimi Ve Çözüm Önerileri

VERGİ MÜFETTİŞİ, DOKTORA ÖĞR. GÜRAY AKBAL
Ekonomide yaşanan dijitalleşme kaynaklı değişim vergilendirmeyi de etkilediğinden bu değişimin vergi denetimine kuşkusuz pek çok açıdan yansımaları olmuştur. Klasik vergi denetim anlayışı, dijital ekonomik yapı eksenine oturan yeni vergisel yapıyı kavramaktan uzaklaşmamak için çeşitli yasal ve fiili aksiyonlar almıştır. Bu konuda uygulamaya konulan pek çok yasal düzenleme olmakla birlikte, taslak halinde olan ve üzerinde halen çalışılan pek çok yeni düzenleme de mevcuttur. Dijitalleşme olgusu ortaya çıktığı ilk andan itibaren dinamik yapısını korumakta ve her geçen gün verginin konusuna giren pek çok işlem dijital ortamlarda yapılır olmaya devam etmektedir. Çalışmamızda; Türkiye’deki vergi denetim sisteminde dijitalleşmenin yansımaları üzerinde, seçilmiş uygulamalar dikkate alınmak suretiyle durulmuş olup, vergi toplamanın maliyeti ile kayıtdışı ekonominin minimize edilmesi amacı doğrultusunda dijital vergi denetimiyle ilgili önerilere sonuç bölümünde yer verilmiştir.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al