Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Ağustos 2022

Fikri Mülkiyet Haklarında Değerleme Ve Transfer Fiyatlandırması

Eski Baş Hesap Uzmanı Dr. MEHMET DEMİROĞLU
Fikri mülkiyet hakları, fikir ürünleri üzerindeki hakları ifade eden şemsiye bir kavram olup, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları şeklinde iki ana daldan oluşmaktadır. Bu haklar, üretime ve ticarete konu edilmeleri halinde, maddi olmayan birer varlık olarak işletme aktifleri arasında yer alabilmektedir. Küresel ölçekte iş yapan çokuluslu işletmelerin, bu hakları düşük vergili bölgelere transfer ederek vergi planlaması yapmaları en yaygın yollardandır. Fikri mülkiyet haklarının yüksek transfer kabiliyeti işletmeler için kolaylıklar oluştururken, vergi idareleri için kaygılar oluşturmaktadır. Vergi kayıplarına karşı geliştirilen önlemler, söz konusu hakların değerlemesi ve transfer fiyatlandırması konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu açıdan, fikri mülkiyet haklarında değerleme ve transfer fiyatlandırması, iktisadi işletmeler ve vergi idareleri için önemi giderek artan bir konudur.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al