Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Temmuz 2021

Hekimlerin Serbest Meslek Geliri Değil Ücret Geliri Elde Ettiği Haller İle İlgili Özelge Ve Görüşlerimiz

ESKİ HESAP UZMANI YMM MEHMET MAÇ
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde sayılan 7 gelir unsuru arasında yer alan ücret ve serbest meslek kazançları farklı tanımlanan ve farklı hükümlere tabi olan gelir türleridir. Serbest meslek işi hasılatı olabilecek bir ödemenin bordro üzerinden (ücret olarak) yapılması, uygulamada tenkit edilmeyen bir durumdur. Ancak, ücret tanımına giren bir iş için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi halinde her iki taraf mali yük ve cezalara maruz kalabilmektedir. Yakın geçmişte verilmiş olan bir özelgede, hangi hallerde hekimlik hizmetinin serbest meslek makbuzu ile belgelenebileceği konusunda Maliye İdaresi tarafından benimsenen kriterler dile getirilmiştir. Bu yazımızda söz konusu özelgenin içeriği ortaya konulmuş ve şahsi görüşlerimiz açıklanmıştır. Hekimlik hizmeti gelirinin ücret geliri mi, serbest meslek kazancı mı olduğu, SGK açısından da önem arz etmektedir. Geçmişte SGK müfettişleri yanlış bildirim gerekçesi ile ciddi miktarlarda prim talebi ve ceza öngören raporlar yazmışlar, 2015 yılında çıkarılan ve isabetli bulduğumuz, 6645 sayılı Kanun ve buna ilişkin 2015/19 sayılı SGK Genelgesi, bu ayırımın SGK açısından doğru ve sorunsuz olarak yapılabilmesini sağlamıştır.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al