Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Kasım 2021

Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkinini Düzenleyen Vergi Usul Kanunu’nun 160/a Maddesinin Değerlendirilmesi

ARAŞ. GÖR. DR. BETÜL HAYRULLAHOĞLU
VERGİ MÜFETTİŞİ GÖRKEM ALİ ÖZVEREN
07.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu’na eklenen 160/A madde mükellefiyet kaydının belirli analiz ve değerlendirmeler sonucunda terkinini düzenlemektedir. Yapılan düzenleme genel olarak değerlendirildiğinde, idare tarafından esas amaçlananın, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması olduğu anlaşılmaktadır. Ancak düzenlemenin bu haliyle bazı eksiklikler ve belirsizlikler içerdiği anlaşılmaktadır. Bu çalışma, uygulamanın etkinliğinin artırılmasına ilişkin öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle düzenlemenin gerekçesi araştırılmakta, sonrasında ise düzenlemenin kanuni ve hukuki analizi yapılmaktadır.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al