Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Temmuz 2021

Nevi Değişikliğinde Hisselerin İktisap Tarihinin Belirlenmesinin Vergisel Sonuçları

DR., SMMM, KIDEMLİ VERGİ MÜDÜRÜ MERVE DOLBUN
Gelir Vergi Kanunu mükerrer 80/1. maddesinde 2 yıldan fazla süredir elde bulundurulan hisse senetlerinin satışından doğan kazançlar için değer artış kazancı istisnasından faydalanılabileceği belirtilmiştir. TTK’nın gerekçesinde, limited şirket hisselerinin dolaşım kabiliyetinin olmadığının belirtilmesi nedeniyle GVK 80/1. maddesinde belirtilen hisselerin anonim şirket hisselerine tekabül ettiği kabul edilmektedir. Bu nedenle limited şirket hisselerinin satışından doğan kazançlar değer artış kazancı istisnasından faydalanamamaktadır. Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelgelerde nevi değişikliği durumunda hisselerin iktisap tarihi olarak limited şirketlerde geçirilen sürelerin de dikkate alınabileceği KVK 1 Seri No’lu Genel Tebliği’ne dayandırılarak açıklanmıştır. Uzunca bir süre bu yönde verilen görüşler sonrasında 14 Şubat 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı görüş değişikliğine giderek nevi değişikliğinde hisselerin iktisap tarihi olarak ancak hisselerin basım tarihinin dikkate alınabileceği belirtilmiş, limited şirkette geçirilen sürelerin dikkate alınamayacağı yönünde görüş verilmiştir. Çalışmamızda nevi değişikliği durumunda hisselerin iktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınması gerektiği konusu TTK, GVK, KVK 1 Seri No’lu Tebliği ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelgeler dikkate alınarak anayasal ilkeler çerçevesinde incelenmiş ve bu konuda idare ile mükellef arasındaki uzlaşının sağlanması yönünde önerilerde bulunulmuştur.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al