Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Mayıs 2024

Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Sürdürülebilir Bütçe Politikası: Yeşil Bütçe Yaklaşımı

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞ. MERKEZİ DR MELİH KABAYEL
Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanından ödün vermeden bugünkü mevcut ihtiyaçları karşılama yeteneğidir. Sürdürülebilir ekonomi politikası, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir sosyal adalet amaçlarının bir bütün olarak uygulanması sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde başarıyı getirebilir. Bu durum birbirinden ayrı gibi gözüken ancak bütünleşmiş politik uyumu gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma uzun vadeli bir süreci ifade etmektedir. Ancak uzun vadeli başarı gerektiren politikaların uzun vadede uygulanması ekonomik, sosyal, politik, mali olarak mümkün olmayabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın uzun vadeli uygulanmasını mümkün kılmak için çerçeve politika ve araçların belirlenmesi gereklidir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çeşitli politik anlayışlar benimsenebilir. Sürdürülebilirlik bağlamında düşündüğümüzde maliye politikasının sürdürülebilirliği onun etkinliğini ciddi düzeyde artırabilir. Bu politik anlayışlardan biri sürdürülebilir maliye politikasının yeşil dönüşüm odaklı uygulanmasıdır. Bu bağlamda, çalışmada sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda yeşil bütçe yaklaşımının ele alınarak politik önem arz eden noktalar vurgulanmaktadır. Çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma sürecinde yeşil bütçe yaklaşımı yaygınlaşmasının sağlanması ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan akademik çalışmalara referans sunulmasıdır.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al