Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Ekim 2021

Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Vergiler

Eski Baş Hesap Uzmanı Dr. MEHMET DEMİROĞLU
Türkiye’de kamu kesiminin ekonomik boyutu genel olarak merkezi yönetim bütçesi verileri ile açıklanmaktadır. Merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2016 yılından 2020 yılına kadar % 85 düzeyinde artmış, bu artış vergi gelirlerinde % 81 düzeyinde olmuştur. Vergi gelirlerinin milli gelire oranlarında bir artış olmamış, aksine vergi hasılatı oranları azalmaya başlamıştır. Bu dönemde merkezi yönetim bütçesi harcamaları % 106 oranında artmış, bu harcamalar içinde faiz hariç harcamalar % 100 artarken faiz giderleri % 167 artış göstermiştir. Aynı dönemde bütçe açığı % 477 artış kaydetmiş, bütçe açığının GSYH’ye oranı 2016 yılında % 1,1 iken 2020 yılında % 3,4 olmuştur. Bütçe açıklarının finansmanı için vergi gelirleri artırılmak istense de, bu artış % 81,5 oranı üzerine çıkamamış, ayrıca vergi tahsilat oranları da düşmüştür. Bütçe açıklarının nedeni, bütçe harcamalarının ve özellikle de faiz giderlerinin daha fazla artması olmuştur.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al