Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Ekim 2021

Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standardı-16 Çerçevesinde Amortisman Ve Özellikli Amortisman İşlemlerinin Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na Göre Muhasebeleştirilmesi

PROF. DR. ABİTTER ÖZULUCAN
Teknolojinin gelişmesine, iletişim olanaklarının artmasına, dünya nüfusunun çoğalmasına paralel olarak ticaretin boyutları ve koşulları gelişmekte ve değişmekte, buna bağlı olarak uluslararası ölçekte işletmelerin sayısı ve uluslararası yatırım ve ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler işletmelerin mevcut toplam varlıkları içerisinde amortismana tabi varlıklarının nispi ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Dolayısıyla mevcut durum, uluslararası geçerliliği olan mali tabloların düzenlemesini tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle muhasebe biliminde, mali tabloların doğruluğunu tayin eden en önemli unsurlardan birisi olarak amortisman konusu da öne çıkmıştır. Çünkü amortisman; dönem giderlerinin doğru hesaplanabilmesi ve duruma göre söz konusu giderlerin üretim maliyetleri ya da dönem giderleri ile ilişkilendirilebilmesi, doğru fiyatlama yapılabilmesi, faaliyet sonuçlarının doğru saptanabilmesi ve oto finansman yaratılabilmesi açısından asla göz ardı edilmemesi gereken bir uygulamadır. Bu nedenle bu çalışmada amortisman konusu; öncelikle kavram, önemi ve mali tablolara etkisi bakımından ele alınmış, sonra da çalışmanın sonunda bazı özellik arz eden amortisman uygulamaları Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na göre muhasebeleştirilmiştir.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al