Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Kvk Uygulamasında İstisnalar

İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları

Yayın İçerikleri

Kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlar için geçerli kayıt ve şartların çeşitli örnek olaylarla test edilmesine ilişkin çalışmaların yer aldığı Kitabımızın birinci baskısı kısa sürede tükendi.Yoğun istek üzerine, Kitabımızın ikinci baskısı için gerekli çalışmalara da hemen başlandı. Elbetteki çalışmanın ana ekseni, gözden geçirme üzerine kurulu olmuştur.Gözden geçirme sırasında karar verdiğimiz değişiklikleri dört başlık altında tasnifleyebiliriz.İlk olarak daha önce yer verilen iki örnek sorunun (Birincisi: Bölüm I: İştirak Kazançları İstisnası – B. Uygulamalı Sorular – 8. Örtülü Sermaye Faizi ve İkincisi: Bölüm II: Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası – B. Uygulamalı Sorular – 4. Örtülü Sermaye Kullanımına Bağlı İştirak Kazançları), amacı aşacak derecede zor olması nedeniyle, kapsamı daraltılmıştır.İkinci olarak bir adet sorunun (Bölüm VI. Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satı Kazancı İstisnası – B. Uygulamalı Sorular – 41. Esas Faaliyet Konusunun Tespiti) kapsamı genişletilmiştir.Bu iki değişiklik dışında ayrıca soru sayısını artırılarak, daha önce 140 olan uygulamalı soru sayısı 175’e çıkartılmıştır. Böylece çalışmamız daha da zenginleştirilmiştir. Bu sırada soru sayısının artmasına bağlı olarak, birinci baskıda yer verilmeyen “Yatırım Fon ve Ortaklıklılarının Elde Ettikleri Kazanç İstisnası” için yeni bir bölüm açılmıştır.Son olarak, belli bazı soruların cevaplandırılmasında da gözden geçirmeler ve güncellemeler yapılmıştır. 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

}